Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
28 listopada 2018

Podatki na 2019 rok

Drukuj

Na pierwszym – roboczym posiedzeniu, Rada Miejska uchwaliła nowe stawki podatkowe, które będą obowiązywać w przyszłym roku.

Opłata od posiadania psa
Rok 2019 będzie kolejnym rokiem, kiedy właściciele psów nie będą ponosić opłaty za swoich pupilów. Rada Miejska nie przyjęła bowiem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

Stawki podatku od nieruchomości
W latach 2014-2018 stawki podatku od nieruchomości w Dąbrowie Górniczej utrzymywano na tym samym poziomie. Gdyby gmina zdecydowała się na zwiększenie obciążeń podatkowych do przewidzianych prawem limitów, budżet miasta byłby większy o 42 mln zł. Tyle bowiem niepobranych podatków pozostawiono w „kieszeniach” mieszkańców. W efekcie zrealizowano mniej zadań inwestycyjnych, komunalnych, kulturalnych, etc.

Do budżetu gminy nie wpłynęło 42 mln zł. Nie miało to jednak żadnego wpływu na wielkość tzw. janosikowego, które miasto musi odprowadzać do budżetu państwa. Opłata ta jest bowiem wyliczana na podstawie maksymalnych stawek podatku, a nie tych uchwalonych przez gminę. W roku 2018 stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie naszego miasta były niższe w porównaniu z sąsiednimi gminami.

W przygotowanym projekcie uchwały ustalono podwyższenie stawek podatku od nieruchomości według wskaźnika inflacji, średnio o 1,6%. W 2019r. stawka od 1m2 budynku mieszkalnego wyniesie 0,67 zł.
Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, przestawił Radzie Miejskiej autopoprawkę do uchwały zakładającą pozostawienie stawki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej na dotychczasowym poziomie 22,37 zł. Autopoprawka, odnosząca się do dąbrowskich przedsiębiorców, została przygotowana po konsultacji z radnymi Koalicji Obywatelskiej i SLD Lewica Razem.

Podatek od środków transportowych
Podobnie, jak przypadku podatku od nieruchomości, przygotowany projekt uchwały ustalił podwyższenie stawek podatku od środków transportowych według wskaźnika inflacji, średnio o 1,6%. Tutaj też Rada Miejska nie skorzystała z możliwości zastosowania stawek maksymalnych.

Czytaj więcej

Biznes

Przedsiębiorcy dowiedzą się, skąd brać zewnętrzne środki na działalność

Wiadomości

Konferencja Siła Kobiet

Rekreacja

Koszykarze tuż za podium

Wiadomości

Pociągi i komunikacja miejska na jednym bilecie