Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
19 stycznia 2023

Obwieszczenie

Drukuj

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że wydane zostało zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania z tytułu udostępnienia części nieruchomości ozn. nr geod. 589/1, 590/1, 582/8, 583/1, 584/1, 585/4, 586/1, 587/1, 591/1, 588/3, 588/5 położonych w Dąbrowie Górniczej (obręb Strzemieszyce Wielkie) w rejonie ul. Myśliwskiej.

2023.01.16 GS Gorgoń i inni_zawiad. 9, 10, 11_obwieszczenie

Czytaj więcej

Strona główna

Przebudowa ulicy Młodych. Objazd dla autobusów linii 644 i 645

Wiadomości

Wyjątkowe książki dla pacjentek onkologicznych

Komunikaty

przetarg na najem przy ul. Żeglarskiej

Strona główna

W Dąbrowie Górniczej działa Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży