Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
 • Wersja dla niedowidzących Ikona wersja dla niedowidzącychWersja dla niedowidzących
 • Ikona wersja dla niepełnosprawnych Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
31 lipca 2018

O przyszłości dąbrowskiej huty

Drukuj

Bezpieczeństwo mieszkańców Dąbrowy Górniczej, ekologiczne inwestycje w dąbrowskim zakładzie ArcelorMittal Poland, a także kwestie związane z przepływem informacji pomiędzy zarządem huty, a władzami miasta to główne tematy spotkania Zbigniewa Podrazy, prezydenta Dąbrowy Górniczej i Sanjaya Samaddara, prezesa Zarządu ArcelorMittal Poland.

Pretekstem do spotkania, którego inicjatorem był prezydent Zbigniew Podraza, były niepokoje mieszkańców i związków zawodowych działających w hucie wywołane awarią instalacji wielkiego pieca nr 3, do której doszło pod koniec czerwca tego roku. Dlatego też w pierwszej kolejności prezes Zarządu ArcelorMittal Poland przedstawił prezydentowi informacje na temat procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie zakładu i działań podjętych bezpośrednio po czerwcowej awarii. Prezes zapewnił również, że zdarzenie to nie stanowiło zagrożenia dla mieszkańców i zostały o nim powiadomione wszystkie wymagane prawem służby i instytucje.

Podczas spotkania sporo czasu poświęcono też inwestycjom proekologicznym, które realizowane są obecnie na terenie samej huty. Chodzi tu o modernizację systemu odpylania stalowni oraz systemu odpylania taśm spiekalniczych, a także inwestycje w elektrociepłowni TAMEH, gdzie powstaje nowa instalacja odsiarczania i odazotowania spalin.

– Łączna wartość wszystkich tych inwestycji przekracza 700 mln zł. Zainwestowanie tych środków właśnie w dąbrowski oddział jest najlepszym potwierdzeniem, że hutę w Dąbrowie Górniczej traktujemy priorytetowo i że jest ona ważnym zakładem dla całego koncernu ArcelorMittal – podsumował prezes Sanjay Samaddar, mówiąc o przyszłości dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland.

Podsumowując spotkanie, jego uczestnicy ustalili, że dobrym kierunkiem na przyszłość będzie zwiększenie częstotliwości wymiany informacji pomiędzy zarządem dąbrowskiej huty i władzami miasta, a także wszystkimi kluczowymi interesariuszami, włącznie ze związkami zawodowymi.

– Jestem przekonany, że poprawa komunikacji pozwoli na budowanie pomiędzy nami dobrych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. W mojej ocenie pozwoli to również na pełniejsze informowanie mieszkańców o tym, co dzieje się na terenie zakładu, a tym samym pozwoli uniknąć społecznych niepokojów, które wynikają ze spekulacji bazujących na nieoficjalnych i niepełnych danych – podsumował wnioski płynące z spotkanie Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Czytaj więcej

Rekreacja

Siatkarskie emocje na europejskim poziomie

Strona główna

Marzec z Pałacem Kultury Zagłębia

Wiadomości

Zima – przygotuj się na trudności, nie zapominaj o potrzebujących

Wiadomości

Zagłębiowskie Centrum Onkologii uruchamia Ośrodek Raka Piersi