5 grudnia 2018

Nowy układ drogowy przy Pogorii

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę układu drogowego w rejonie Pogorii III. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na upłynnienie i usprawnienie ruchu w rejonie jeziora.  

Zadanie podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przebudowę ulicy Siewierskiej, budową drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, oświetlenia ulicznego oraz budowę rond w rejonie ulic Olszowej-Siewierskiej i Siewierskiej-Malinowe Górki.

W ramach drugiego etapu zaplanowano przebudowę układu komunikacyjnego wraz ze zmianą rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowań Olszowa/Konopnickiej i Olszowa/Graniczna, budowę drogi w ciągu ulic Malinowe Górki – Konopnickiej, budowę parkingów, dróg rowerowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu oraz oświetlenia ulicznego.

Termin zakończenia robót dla etapu pierwszego przewidziano na 1 lipca przyszłego roku, a dla etapu drugiego na 30 września. Oferty na realizację prac można składać do 19 grudnia. Wykonawcę powinniśmy poznać w drugiej połowie stycznia 2019 r.

To nie jedyna zmiana w rejonie dąbrowskich jezior. Do końca czerwca 2019r., między Pogorią III i IV, powstanie łącznik dla pieszych i rowerzystów. Tym samym skończą się przeprawy przez kolejowy nasyp i tory. Do dyspozycji będzie wygodny i bezpieczny tunel.

Ścieżki okalające Pogorię III i IV cieszą się bardzo dużą popularnością wśród rowerzystów, biegaczy i spacerowiczów. Przemierzając je, można jednak napotkać pewna trudność, bo jeziora rozdziela jednak towarowa linia kolejowa. Żeby szybko i najkrótszą drogą przemieścić się między nimi, trzeba pokonać nasyp i tory. Wkrótce to się zmieni. Jeszcze w tym roku powinny ruszyć prace, w efekcie których pod torowiskiem powstanie tunel pieszo-rowerowy. Wykonawcą robót będą firmy Nowak Mosty i Complex, a finał prac zaplanowano na koniec czerwca przyszłego roku. Ich wartość to 3,6 mln zł.

Łącznik będzie miał 14 m długości i 5 m szerokości. W szczególnych przypadkach, tunel będzie mógł być wykorzystywany przez samochody służb ratowniczych.

Czytaj więcej

Wiadomości

Pogorie na falach

Wiadomości

103 lata Dąbrowy Górniczej

Wiadomości

Święto wojska polskiego

Wiadomości

Weekend w mieście