Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
4 stycznia 2024

Nie bądź obojętny na sytuację bezdomnych

Drukuj

Często od naszej reakcji zależy, czy bezdomni przetrwają trudny zimowy czas. Żeby pomóc, nieraz wystarczy jeden telefon.

O to, by bezdomni przebywający na terenie naszego miasta bezpiecznie przeżyli zimę dbają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, streetworker, pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Strażnicy Miejscy. Na co dzień współpracują ze sobą, wymieniają się informacjami i udzielają pomocy potrzebującym.

Zgłoszenia w sprawie osób bezdomnych Straż Miejska przyjmuje pod numerem 986.

Do końca marca działać będzie także specjalna infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – pod numer 987 może dzwonić każdy, kto wie, że dana osoba potrzebuje pomocy, jak również ci, którzy wiedzą, gdzie przebywają bezdomni.

W razie potrzeby bezdomni mogą skorzystać ze schronienia, gorącego posiłku, pomocy finansowej oraz opieki zdrowotnej. Na terenie miasta funkcjonuje bowiem noclegownia z ogrzewalnią, schronisko dla osób bezdomnych oraz schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Noclegownia i Ogrzewalnia dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Łączna 31 (tel. 32 268 89 82). Do 31 marca noclegownia czynna jest codziennie w godz. 18:00-8:00.

Do noclegowni osoby bezdomne przyjmowane są na zasadzie interwencji, bez konieczności posiadania jakiegokolwiek skierowania z zastosowaniem jedynie kryterium trzeźwości.

Przy Noclegowni na ul. Łącznej 31 od godziny 16.00 osoby bezdomne mogą skorzystać ze świetlicy.

Osoby bezdomne posiadające ostatnie miejsce zameldowania na terenie Dąbrowy Górniczej na podstawie decyzji MOPS mogą korzystać ze schronienia i wyżywienia w:

 •  Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, ul. Wapienna 17. Placówka jest czynna całodobowo;
 •  Schronisku dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej, al. Zwycięstwa 6. Placówka jest czynna całodobowo.

Przy schronisku (al. Zwycięstwa 6) działa łaźnia, która jest  czynna w środę w godz. 15:00-19:00. Łaźnia zapewnia środki higieniczne, ręcznik, bieliznę osobistą, możliwość wyprania lub wymiany odzieży. W nagłych przypadkach kąpiel możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 po telefonicznym uzgodnieniu ze streetworkerem.

Streetworker Marcin Włodek (571 332 393)  przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-9:00 przy al. Piłsudskiego 2 (III piętro, pokój nr 313).

W późniejszych godzinach streetworkera można spotkać na ulicy. Streetworker pomaga na co dzień osobom bezdomnym przebywającym w różnych na ulicach, klatkach schodowych, boksach śmietnikowych, ławkach, węzłach ciepłowniczych itp. Jego zadaniem jest informowanie bezdomnych o możliwościach skorzystania z pomocy, motywowanie do zmian postaw i przekonań tych osób, niejednokrotnie również towarzyszenie tym osobom w trakcie załatwiania różnych spraw.

Osobom bezdomnym, ubogim i zagrożonym wykluczeniem społecznym oferowane jest wsparcie, psychologa (udziela pomocy także osobom uzależnionym i ich rodzinom), doradcy zawodowego, działających w ramach Klubu Integracji Społecznej (ul. Łączna 31), który funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. W miarę potrzeb osoby bezdomne mogą liczyć także na wsparcie specjalistów innych placówek, fundacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta.

Koordynatorami działań na rzecz osób bezdomnych na terenie gminy jest Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komendant Straży Miejskiej.

Czytaj więcej

Wiadomości

Drogowcy wyremontują ulice Młodych, Morcinka i Tysiąclecia

Wiadomości

Panie znów pokażą swoją siłę

Wiadomości

Marek Węgrzynowicz zastępcą prezydenta miasta

Strona główna

Licytacja przedmiotów nieodebranych z Biura Rzeczy Znalezionych