Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
27 maja 2024

Nabór dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Drukuj

Rekrutacja uzupełniająca do klas I publicznych szkół podstawowych w Dąbrowie Górniczej na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 3 czerwca 2024 r., a zakończy 17 czerwca 2024 r. o godz. 15.00.

W bieżącym roku szkolnym nabór obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2017). Dzieci 6-letnie będą mogły od września 2024 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Podobnie jak miało to miejsce w zeszłym roku, rekrutacja będzie miała formułę naboru elektronicznego i będzie prowadzona za pośrednictwem strony https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl, Otwarcie strony i możliwość logowania się do systemu pojawi się 3 czerwca br.

Taka forma rekrutacji ułatwi rodzicom zapisanie dziecka do wybranej jednostki oświatowej. Po zarejestrowaniu się w systemie:

 • rodzicom, którzy zdecydują się posłać dzieci do rejonowych szkół podstawowych, system automatycznie (na podstawie adresu zamieszkania) wygeneruje dokument „Zgłoszenie”;
 • rodzicom, którzy zdecydują się posłać dzieci do szkoły innej niż obwodowa, system wygeneruje „Wniosek”.

Rodzice mogą maksymalnie wskazać 3 szkoły, w tym 2 szkoły spoza obwodu. Wówczas jako pierwszą w systemie należy zaznaczyć szkołę pierwszego wyboru (jednostkę o najwyższej preferencji).

WAŻNE! Dla rodziców, którzy wyrażają wolę zapisania swojego dziecka do szkoły spoza rejonu, do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym (link do dokumentów do pobrania). Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej będą dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Sportowymi rekrutacja rozpocznie się 3 czerwca 2024 r., a zakończy 10 czerwca 2024 r. o godzinie 15.00. Próby sprawności fizycznej odbędą się 12 czerwca 2024 r. (I termin) i 14 czerwca 2024 r. (II termin).

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych szkół podstawowych (w tym klasy sportowej) nastąpi 28 czerwca 2024 r. do godz. 12.00.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej, jeżeli chcą uczęszczać do oddziału integracyjnego (w SP 20 lub SP 29) lub specjalnym (w SOSW). Wówczas rodzic winien zgłosić się bezpośrednio do szkoły aby zapisać dziecko.

Rodzice lub opiekunowie prawni niemający dostępu do internetu oraz rodzice dzieci nieposiadających numeru PESEL, będą mogli zwrócić się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia wniosku.
Ze szczegółowymi zasadami, harmonogramem i kryteriami rekrutacji można zapoznać się na stronie sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl.

Czytaj więcej

Rekreacja

Rusza sezon kąpielowy nad Pogoriami. Nie zapominaj o zdrowym rozsądku i bezpieczeństwie

Wiadomości

Weekend w mieście

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Szpakowej i ul. Rudnej

Rekreacja

Kibicuj biało-czerwonym w Fabryce Pełnej Życia