Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
19 lutego 2023

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych

Drukuj

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do miejskich przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych. Tak jak w minionych latach, prowadzona będzie elektronicznie.

Nabór do dąbrowskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 1 marca o godz. 8 i zakończy 10 marca o godz. 15. Niezłożenie wniosku w powyższym terminie sprawi, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.

Tegoroczna rekrutacja, tak jak przed rokiem, będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej będą mogli wskazać w systemie rekrutacyjnym maksymalnie trzy placówki w preferowanej przez siebie kolejności. Co ważne, wypełniony elektronicznie wniosek po podpisaniu należy przekazać tylko do placówki tzw. pierwszego wyboru, czyli wskazanej we wniosku jako pierwszej.

Rodzice i opiekunowie prawni niemający dostępu do internetu, wnioski elektroniczne będą mogli wypełnić w przedszkolu, które traktują jako pierwszy wybór.

31 marca opublikowane zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek. Po tym trzeba będzie potwierdzić wolę zapisania podopiecznego do konkretnego przedszkola bądź oddziału przedszkolnego. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 17 kwietnia. 

W elektronicznej rekrutacji nie biorą udziału rodzice i opiekunowie dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenie specjalnego. Z takim orzeczeniem – wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną – należy zgłosić się do:

 • Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi
 • lub Przedszkola Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Ze szczegółowymi informacjami o zasadach i kryteriach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych można zapoznać się na stronie przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

Nabór do szkół podstawowych

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych w Dąbrowie Górniczej na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 27 lutego o godz.8, a zakończy 23 marca o godz. 15.

Nabór obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (r. 2016). Dzieci 6-letnie będą mogły od września 2023 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym roku, rekrutacja będzie miała formułę naboru elektronicznego i będzie prowadzona za pośrednictwem strony sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl Otwarcie strony i możliwość logowania się do systemu pojawi się 27 lutego.

Taka forma rekrutacji ułatwi rodzicom zapisanie dziecka do wybranej jednostki oświatowej. Po zarejestrowaniu się w systemie:

 • rodzicom, którzy zdecydują się posłać dzieci do rejonowych szkół podstawowych, system automatyczne (na podstawie adresu zamieszkania) wygeneruje dokument „Zgłoszenia”,
 • rodzicom, którzy zdecydują się posłać dzieci do szkoły innej niż obwodowa, system wygeneruje „Wniosek”.

Rodzice mogą maksymalnie wskazać 3 szkoły, w tym 2 szkoły spoza obwodu. Wówczas w systemie należy zaznaczyć szkołę pierwszego wyboru (jednostkę o najwyższej preferencji).

Osoby, które wyrażają wolę zapisania swojej pociechy do szkoły spoza rejonu – do wniosku muszą dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym. Szczegółowe informacje. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej i będą przygotowane w systemie elektronicznym.

Nabór do klas sportowych

Rekrutacja do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Sportowymi lub Szkole Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowym rekrutacja rozpoczyna się 27 lutego o godz.8, a zakończy 16 marca o godz. 15. Próby sprawności fizycznej odbędą się do 20 marca.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do kl. I szkół podstawowych (w tym klas sportowych) zostaną opublikowane 3 kwietnia do godz. 12.

Rodzice lub opiekunowie prawni niemający dostępu do internetu oraz rodzice dzieci nieposiadających numeru PESEL, będą mogli zwrócić się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia wniosku.

Ze szczegółowymi zasadami i kryteriami rekrutacji można zapoznać się na stronie sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl

Czytaj więcej

Strona główna

Masz problem? Zadzwoń!

Rekreacja

MKS pokonuje kolejną przeszkodę na drodze do play off

Biznes

W DIP o dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności

Wiadomości

Ważny etap budowy nowej drogi w kierunku Gołonoga. Objazd do ulicy Kolejowej [MAPA]