Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
4 czerwca 2024

Ministerstwo Kultury przejmie dwie dąbrowskie szkoły

Drukuj

Jeśli ktoś sprawi, że nasze szkoły artystyczne będą się miały lepiej, to powinniśmy z tego skorzystać. W końcu nadal będą tam chodziły uczennice i uczniowie z Dąbrowy Górniczej – mówi wiceprezydent Bożena Borowiec o zamiarze przekazania Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora  oraz Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Piotr Purzyński: Skąd decyzja, by dwie dąbrowskie szkoły artystyczne przejęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

Bożena Borowiec: – W zasadzie ten pomysł towarzyszył władzom miasta – ale nie tylko nam, bo i społeczności szkolnej oraz rodzicom – już od kilku lat. W pewnym momencie zwróciło się do nas także ministerstwo, że gwarantują rozwój tych szkół, jeżeli miasto zdecyduje się je przekazać. Przystąpiliśmy więc do realizacji tego przedsięwzięcia. Również związki zawodowe były zainteresowane takim rozwiązaniem. Policzyły, że skoro miasto dokłada do utrzymania szkół artystycznych, a minister kultury przejmie od nas te placówki, to zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będzie można spożytkować na rzecz innych podległych miastu jednostek oświatowych.

Zanim radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę intencyjną w sprawie przekazania szkół ministerstwu, mogli zobaczyć prezentację dotyczącą tej decyzji. I pamiętam, że jej w trakcie jeden z radnych zapytał: ale gdzie tu są jakieś kontrowersje? Żadnych kontrowersji bowiem ta sprawa nie budzi.

– Również to dobrze pamiętam. Wynik 25 głosów „za” pokazuje, że wszyscy chcemy, aby ci, którzy uczą się i pracują w tych szkołach, mieli do tego najlepsze warunki. Gdy ktoś chce przekazywać środki, by nasze dąbrowskie szkoły miały się lepiej, to myślę, że powinniśmy z tego skorzystać. W końcu nadal będą tam chodzili uczniowie i uczennice z Dąbrowy Górniczej, choć nie tylko, bo i z innych miast. Jesteśmy za tym, żeby te szkoły się rozwijały i były w jak najlepszym stanie.

Radni podjęli uchwałę intencyjną, ale formalnie szkoły zostaną przejęte przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1 stycznia 2025 roku.

– Budżet państwa jest budżetem zadaniowym i nie można przekazać zadania w trakcie roku, lecz z jego początkiem. Jesteśmy już po wielokrotnych spotkaniach z przedstawicielami ministerstwa, jak to zrobić, by cały proces przebiegł sprawnie. Zgodnie z sugestiami dzielimy i scalamy działki, żeby te warunki były jak najlepsze. Musimy też przygotować kadrę, by mogła funkcjonować w nowych realiach: od 1 stycznia obie szkoły nie będą już obsługiwane przez nasze Centrum Usług Wspólnych.

Warto wspomnieć, że „za” byli rodzice uczniów, „za” zagłosowała także większość nauczycieli.

– Osobiście przyjmowałam delegacje rodziców z obu szkół, którzy dopytywali, co jeszcze można zrobić i czy to już jest pewne, że ministerstwo przejmie obie szkoły. Intencje i chęci mieliśmy zbieżne. Dla nas, mieszkańców Dąbrowy Górniczej, nie jest ważne, kto prowadzi szkołę, najważniejsze jest stworzenie w niej jak najlepszych warunków do nauki i pracy.

To powiedzmy jeszcze o tych najbardziej wymiernych korzyściach, czyli o planowanych inwestycjach, które deklaruje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Zespół Szkół Muzycznych to placówka, która w 2011 roku została kompletnie wyremontowana i zmodernizowana, więc jest w dobrym stanie technicznym. To, czego nie ma, to sala koncertowa, która znacznie ułatwia naukę oraz prowadzenie szkoły o takim profilu. Mamy deklarację ze strony ministerstwa, że sala koncertowa powstanie. Jako miasto mamy projekt takiego przedsięwzięcia, więc wraz z działkami przekażemy go ministerstwu. Natomiast to, czy sala powstanie wedle tego czy innego projektu, nie jest już od nas zależne. Najbardziej istotne jest to, że jest deklaracja budowy takiej sali.

Budynek Liceum Plastycznego jest w gorszym stanie technicznym.

– Tak, to budynek z 1956 roku, który wymaga remontu i modernizacji, zwłaszcza teraz, gdy ceny mediów stale wzrastają. To samo dotyczy specjalistycznych pracowni, które muszą odpowiadać współczesnym wymogom i standardom. Tutaj również mamy deklaracje ministerstwa co do modernizacji szkoły.

Ze swojej strony zadbaliśmy o to, by powiększyć działkę, na której stoi liceum. Pierwotnie bowiem – oprócz boiska szkolnego – działka szła po obrysie budynku. Dzięki temu można będzie zadbać o tę przestrzeń przy szkole.

Prace uczniów liceum plastycznego reprezentują bardzo wysoki poziom i naszym marzeniem, ale i potrzebą wyrażoną przez ministerstwo, jest stworzenie odpowiedniej przestrzeni wystawowej. Trudno mi powiedzieć, jak by to miało wyglądać, bo aż tak wielkich przestrzeni tam nie ma. Myślę jednak, że jak jest pomysł i chęci, to – zwłaszcza u artystów – znajdzie się też formuła, jak to zrobić.

Wspomniała pani o boiskach. Powiedzmy więc jeszcze jedną ważną rzecz: zostaną one przekazane wraz z budynkami szkolnymi, ale miasto zastrzeże sobie możliwość korzystania z nich przez mieszkańców.

– Obie placówki wraz z terenami wokół zostaną przekazane do ministerstwa. Jako miasto zapewnimy możliwość korzystania przez mieszkańców zarówno z przestrzeni sportowych, jak również z obiektów szkolnych. To ważne, bo różnego rodzaju organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, korzystają z sali gimnastycznej i pomieszczeń  w Zespole Szkół Muzycznych.

* * *

W roku szkolnym 2023/2024 do Zespołu Szkół Muzycznych uczęszcza 297 uczniów, a do Liceum Sztuk Plastycznych 284. Nauczyciele w tych placówkach są zatrudnieni na 122 etatach.

Rozmowa ukazała się w majowym numerze „Przeglądu Dąbrowskiego”

 

Czytaj więcej

Wiadomości

Na Placu Wolności stanie Farmakobus

Rekreacja

Wolne miejsca na „Aktywne wakacje w Dąbrowie Górniczej”

Strona główna

Likwidacja zatoki i przenosiny przystanku autobusowego na Łęknicach

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Majakowskiego 25