Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
28 marca 2018

Miasto wygrywa z Wojewodą

Drukuj

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał rację miastu i uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące zatwierdzenia arkuszy organizacji dąbrowskich szkół.

Spór dotyczył tego, według jakich przepisów należało opracować, a następnie zatwierdzić arkusze organizacji szkół na rok szkolny 2017/2018.

Zdaniem wojewody stosowana powinna być procedura wprowadzona przepisami ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Tymczasem zdaniem władz miasta, podzielanym zresztą powszechnie przez ekspertów prawa oświatowego, na skutek błędów legislacyjnych popełnionych przy wdrażaniu reformy edukacji, nowe przepisy wchodziły w życie dopiero 1 września 2017 r., a więc już po tym, jak arkusze były zatwierdzone.

W ustnym uzasadnieniu wyroku z 27 marca przewodnicząca składu orzekającego – Sędzia WSA Marzanna Sałuda wskazała, że: „rację ma Gmina, że organ nadzoru zastosował nieodpowiednie przepisy prawa (…), nieaktualne w zakresie wydawania rozstrzygnięcia, nieadekwatne do sytuacji, w której to zarządzenie powstawało”.

Jednocześnie warto odnotować, że orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach jest już drugim z kolei wydanym w ostatnim czasie rozstrzygnięciem sądowym kwestionującym działalność nadzorczą Wojewody Śląskiego nad Dąbrowa Górniczą. W ubiegłym tygodniu przed WSA w Gliwicach zapadło analogiczne, także uchylające rozstrzygnięcie nadzorcze, w przedmiocie zatwierdzenia arkuszy organizacji innych dąbrowskich szkół.

Czytaj więcej

Rekreacja

Rusza sezon kąpielowy nad Pogoriami. Nie zapominaj o zdrowym rozsądku i bezpieczeństwie

Wiadomości

Weekend w mieście

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Szpakowej i ul. Rudnej

Rekreacja

Kibicuj biało-czerwonym w Fabryce Pełnej Życia