Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
3 października 2018

Miasto liderem unijnych inwestycji

Drukuj

W rankingu miesięcznika „Wspólnota”, wśród miast na prawach powiatu, Dąbrowa Górnicza zajęła III miejsce w pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków unijnych w latach 2014-2017.

Do największych inwestycji dofinansowanych przez Unię Europejską można zaliczyć:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I” to największa i najbardziej skomplikowana miejska inwestycja w stuletniej historii miasta. Kanalizacja wybudowana została na terenach nie objętych dotychczas zorganizowanym systemem odprowadzania ścieków oraz na terenach, gdzie istniała niesprawna kanalizacja ogólnospławna. Równolegle z kanalizacją sanitarną, tam gdzie wymagały tego warunki terenowe, wybudowano kanalizację deszczową. Inwestycję realizowano w 10 dzielnicach, objęto nią ponad 16 tys. mieszkańców.

Podczas realizacji zadania wybudowano 120 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej, 62 km wodociągów, 63 km kanalizacji deszczowej, ułożono ponad 315 tys. m. kw. nawierzchni dróg, wyremontowano170 ulic, wybudowano 25 nowych przepompowni/tłoczni. Wydatki na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w latach 2007-2017 wyniosły ponad 490 mln zł, dofinansowanie 246,6 mln zł.
__________________________________________________________________________

„Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza” kosztowała 244 mln zł, dofinansowanie wyniosło – 206 mln zł.

Inwestycja dotyczyła przebudowy dąbrowskiego odcinka Drogi Krajowej nr 94 od granicy z Sosnowcem do granicy ze Sławkowem. Cały 11 kilometrowy odcinek zyskał wzmocnioną podbudowę i nową nawierzchnię, wymienione zostały bariery ochronne i oświetlenie. Przebudowano wszystkie skrzyżowania w ciągu DK 94 w technologii betonowej. Rozebrano i wyremontowano trzy wiadukty – nad drogą wojewódzką nr 790, ul. Puszkina w Strzemieszycach oraz nad ul. Wojska Polskiego.
__________________________________________________________________________

„Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria – Etap I”. Projekt partnerski z liderem – miastem Dąbrowa Górnicza. Całkowita wartość projektu to 19.282.915,51 zł,  wartość dofinansowania – 7.918.017,89 zł.

W Dąbrowie Górniczej wybudowano i rozbudowano Centrum Sportów Letnich i Wodnych nad jeziorem Pogoria III i w Parku Zielona. Nad zbiornikiem wodnym Pogoria III wybudowano pomost spacerowy (molo), dwa boiska do piłki siatkowej plażowej, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci i grill. Powstała ścieżka rowerowa wokół Pogorii III, w sumie ok. 30 km ścieżek łączących miasta partnerskie projektu. W Parku Zielona powstało: 8 boisk do siatkówki plażowej, skatepark, ścianka wspinaczkowa zadaszone grillowisko, sanitariaty, hangar na łodzie i kajaki.
Projekt został zrealizowany na terenie czterech gmin: Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sławkowa, Siewierza. Bezpośrednio przyczynił się do poprawy zaplecza turystyczno – rekreacyjnego w powyższych gminach, pośrednio wpłynął na możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego w całym regionie.

Czytaj więcej

Wiadomości

Drogowcy wyremontują ulice Młodych, Morcinka i Tysiąclecia

Wiadomości

Panie znów pokażą swoją siłę

Wiadomości

Marek Węgrzynowicz zastępcą prezydenta miasta

Strona główna

Licytacja przedmiotów nieodebranych z Biura Rzeczy Znalezionych