Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
21 czerwca 2024

Metropolia zachęca do zakładania ogrodów deszczowych

Drukuj

Metropolia rozpoczęła nabór do programu Ogrody Deszczowe GZM. Jest on skierowany do szkół, uczelni oraz organizacji pozarządowych, które chcą w skali lokalnej w ekologiczny sposób wykorzystać wody opadowe.

Uczestnicy programu jesienią wezmą udział w zajęciach teoretycznych na temat tworzenia i pielęgnacji ogrodów deszczowych, a potem pod okiem eksperta założą ogrody.

– Taki ogród deszczowy zatrzymuje wodę opadową w miejscu, łagodząc miejscowo suszę, ale także zalewanie w przypadku deszczu nawalnego – tłumaczy Blanka Romanowska, dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Środowiska w Urzędzie Metropolitalnym GZM.

– Dzięki specjalnie dobranemu zbiornikowi, warstwom podłoża, jak również odpowiednio dobranym gatunkom roślin ograniczamy odpływ wód opadowych do kanalizacji. Ogród deszczowy  sprawia, że roślinność uwalnia parę wodną do atmosfery stopniowo, także w okresach suchych – dodaje Blanka Romanowska.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie deklaracji, a zgłaszającymi mogą być przedszkola, szkoły i wyższe uczelnie. Program jest skierowany także do organizacji pozarządowych. Zgłoszenia można składać do 2 lipca. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Ogród deszczowy będzie można założyć na terenie, którego jest się właścicielem lub zarządcą. Teren taki powinien być ogólnodostępny, w obszarze zwartej zabudowy, z dostępem do wody opadowej z dachu, gdzie będzie możliwość zagospodarowania deszczówki. Warunkiem jest również wskazanie nieruchomości znajdującej się w obszarze rewitalizacji.

Koszt realizacji warsztatów zakończonych założeniem ogrodu finansuje Metropolia. Obowiązkiem osób i instytucji biorących udział w warsztatach praktycznych będzie opiekowanie się i bieżące utrzymanie ogrodu deszczowego przez minimum 3 lata.

W tym roku wiosną miał miejsce pilotaż projektu Ogrodów Deszczowych GZM. W rezultacie powstało 9 lokalnych ogrodów.

Warunki naboru i regulamin projektu

Czytaj więcej

Rekreacja

Weekend w mieście

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Transportowej i ul. Rudnej

Wiadomości

Studenci opracowali modelowe zagospodarowanie terenu

Komunikaty

Wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu