Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
9 kwietnia 2018

Los dzielnicy w Twoich rękach

Drukuj

Dąbrowa Górnicza po raz szósty rozpoczyna procedurę Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, już drugi raz w nowej formule DBP 2.0.

Przy wsparciu animatorów dzielnicowych oraz we współpracy z Fundacją Napraw Sobie Miasto zostanie przeprowadzona kolejna edycja, stawiająca na dialog i dyskusję podczas spotkań mieszkańców.

W dniu 28 marca 2018 roku Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła Uchwałę nr XXXVIII/788/2018 w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2019 rok, która pozwala rozpocząć VI edycję Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Pierwszym z etapów procedury będzie składanie pomysłów. Każdy mieszkaniec bez względu na wiek oraz dzielnicę, w której mieszka może przelać swój pomysł na zmianę jednej z dzielnic na formularz zgłoszeniowy.

Formularz z propozycją pomysłu można składać do 30 kwietnia:

 1. Listownie na adres: Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”,
 2. Osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w Biurze Obsługi Interesantów ul. Graniczna 21 (stanowisko „Informacja”) oraz w Punktach Konsultacyjnych,
 3. Osobiście w Centrum Aktywności Obywatelskiej  – Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta przy ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej,
 4. Mailowo na adres twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów.

Od 11 do 20 kwietnia w każdej z 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej odbędą się spotkania otwierające i diagnostyczne, podczas których mieszkańcy będą mogli porozmawiać o swojej dzielnicy oraz dowiedzieć się, jakie Urząd Miejski wypracował plany inwestycyjne w ich dzielnicach. To kontynuacja prac nad wizją dzielnicy wypracowana w poprzedniej edycji DBP, zaprezentowanie założeń i zasad funkcjonowania DBP 2.0 oraz poznanie animatora dzielnicy. Harmonogram spotkań.

Spotkania otwierające mają również na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z rewitalizacją oraz narzędzi i metod aktywizacji obywatelskiej, takich jak: konsultacje społeczne, inicjatywy oraz mikrogranty.

Więcej informacji o Dąbrowskim Budżecie Partycypacyjnym na stronie twojadabrowa.pl.

W dotychczasowych pięciu edycjach DBP złożonych zostało 1238 projektów. 321 z nich za kwotę przekraczającą 37 milionów złotych zostało wybranych do realizacji. Budżet partycypacyjny jest demokratycznym procesem dyskusji i podejmowania decyzji o części budżetu miasta. Przy współudziale i dzięki zaangażowaniu mieszkańców zmienia oblicze Dąbrowy Górniczej.

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Wiadomości

Na Placu Wolności stanie Farmakobus

Rekreacja

Wolne miejsca na „Aktywne wakacje w Dąbrowie Górniczej”

Strona główna

Likwidacja zatoki i przenosiny przystanku autobusowego na Łęknicach

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Majakowskiego 25