Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
23 stycznia 2018

Kwalifikacja wojskowa

Drukuj

W okresie od 3 do 25 kwietnia 2018 roku w mieście Dąbrowa Górnicza zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1999 roku, zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 m-ce na terenie miasta.

Kwalifikacja wojskowa polega na stawieniu się przed Powiatową Komisją Lekarską w celu ustalenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia następujące dokumenty:
– dowód osobisty ( lub inny dokument pozwalający stwierdzić tożsamość),
– fotografię o wym. 3×4 cm,
– dokument stwierdzający poziom wykształcenia ( np. świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o pobieraniu nauki).

W przypadku problemów zdrowotnych osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia Komisji Lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również:
a) mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdrowia,
b) osoby urodzone w roku 1997-1998, które zostały uznane przez komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
c) kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół.
d) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Dąbrowa Górnicza urzęduje w w/wym okresie w budynku Polikliniki Dąbrowskiej przy ul. Al. Piłsudskiego 92 ( przychodnia zdrowia przy Hucie Katowice, II piętro).

Czytaj więcej

Wiadomości

Drogowcy wyremontują ulice Młodych, Morcinka i Tysiąclecia

Wiadomości

Panie znów pokażą swoją siłę

Wiadomości

Marek Węgrzynowicz zastępcą prezydenta miasta

Strona główna

Licytacja przedmiotów nieodebranych z Biura Rzeczy Znalezionych