Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
4 lutego 2019

Kwalifikacja wojskowa

Drukuj

W okresie od 11 lutego do 7 marca 2019 roku w mieście Dąbrowa Górnicza zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2000 roku, zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 m-ce na terenie miasta.

Kwalifikacja wojskowa polega na stawieniu się przed Powiatową Komisją Lekarską w celu ustalenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia następujące dokumenty:
– dowód osobisty ( lub inny dokument pozwalający stwierdzić tożsamość),
– fotografię o wym. 3×4 cm,
– dokument stwierdzający poziom wykształcenia ( np. świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o pobieraniu nauki).

W przypadku problemów zdrowotnych osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia Komisji Lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również:

 • mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdrowia,
 • osoby urodzone w roku 1998-1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

• kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

• osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Dąbrowa Górnicza urzęduje w okresie przeprowadzania kwalifikacji w budynku Polikliniki Dąbrowskiej przy ul. Al. Piłsudskiego 92 ( przychodnia zdrowia przy Hucie Katowice, II piętro).

Czytaj więcej

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kasprzaka 25 i ul. Polcera

Kultura

Weekend w mieście

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy Drodze Wojewódzkiej nr 790

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Siewierzu przy ul. Długiej