25 kwietnia 2018

Konsultacje społeczne

Wydział Ekologii i Rolnictwa organizuje 26 kwietnia od 15.00 do 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego otwarte spotkanie dla mieszkańców dotyczące projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Dąbrowa Górnicza do 2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Dąbrowa Górnicza. Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Nr 2436.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 20.04.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Dąbrowa Górnicza do 2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

Uwagi do dokumentu można przekazać do Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w:

a) formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

b) formie elektronicznej na adres: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl

Dodatkowo, aby ułatwić możliwość uzyskania informacji odnośnie przedmiotowego dokumentu Wydział Ekologii i Rolnictwa zorganizował spotkanie otwarte dla mieszkańców, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018r o godzinie 15.00 do 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Z projektem można zapoznać się także bezpośrednio w Wydziale Ekologii i Rolnictwa (osoba odpowiedzialna – Naczelnik WER Barbara Lubasz, e-mail: ekologia@dabrowa-gornicza, tel. 32 295 68 12).

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20.04.2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 10.05.2018 r.

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, opublikowany w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Wszelkich dodatkowych informacji odnośnie dokumentu udziela pracownik Wydziału Ekologi i Rolnictwa (osoba odpowiedzialna – Naczelnik WER Barbara Lubasz, e-mail: ekologia@dabrowa-gornicza.pl , tel. 32 295 68 12).

Czytaj więcej

Wiadomości

Księga kondolencyjna w Pałacu

Wiadomości

Zbliżają się koszykarskie derby

Wiadomości

Łatwiej dla biznesu

Wiadomości

Kompromis w sprawie SP3