Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
29 stycznia 2018

Konsultacje programu

Drukuj

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Wydział Ekologii i Rolnictwa przekazują do konsultacji społecznych projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”.

Konsultacje społeczne, o których mowa powyżej skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Dąbrowa Górnicza. Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Nr 2282.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 29.01.2018 r. w sprawie: projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.

Uwagi do dokumentu można przekazać do Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w:

a) formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

b) formie elektronicznej na adres: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl

Program zostanie przekazany do organizacji pozarządowych w oparciu o listę adresów, którymi dysponuje Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Z projektem można zapoznać się także bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (osoba odpowiedzialna – Małgorzata Wójtowicz, e-mail: wgk@dabrowa-gornicza.pl, tel. 32 295 68 63), oraz w Wydziale Ekologii i Rolnictwa (osoba odpowiedzialna – Halina Bąbik, e-mail: hbabik@dabrowa-gornicza.pl, tel. 32 295 67 70).

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30.01.2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 16.02.2018 r.

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, który opublikowany zostanie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Wszelkich dodatkowych informacji odnośnie dokumentu udziela pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (osoba odpowiedzialna – Małgorzata Wójtowicz, e-mail: wgk@dabrowa-gornicza.pl, tel. 32 295 68 63), oraz pracowni Wydziału Ekologii i Rolnictwa (osoba odpowiedzialna – Halina Bąbik, e-mail: hbabik@dabrowa-gornicza.pl, tel. 32 295 67 70).

Zarządzenie2282.2018-1

Projekt Uchwaly Rady Miejskiej-1

Czytaj więcej

Wiadomości

Konferencja Siła Kobiet

Rekreacja

Koszykarze tuż za podium

Wiadomości

Pociągi i komunikacja miejska na jednym bilecie

Wiadomości

Dopisz się do stałego obwodu głosowania