Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
27 listopada 2018

Konsultacje programu dożywiania

Drukuj

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2014 r. poz 4632) oraz Zarządzenia Nr 5.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 23.11.2018 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Osłonowego pn. „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”,

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje i zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu Osłonowego pn. „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców miasta jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej. Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 27 listopada do 14 grudnia 2018 r. w formie:

– Zbierania pisemnych/elektronicznych uwag,

w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl

– Przeprowadzenia dyżurów dla z mieszkańców w dniach: 29 listopada i 6 grudnia w godzinach 15:00 -18:00 w Urzędzie Miejskim, pokój 211.

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej (osoby odpowiedzialne: Joanna Mizera – Naczelnik WZA; Agnieszka Wyrozumska – Inspektor, tel. 32 295 96 21,04 pok. 211, e-mail awyrozumska@dabrowa-gornicza.pl).

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie Raport.

Czytaj więcej

Strona główna

Metropolia zachęca do zakładania ogrodów deszczowych

Wiadomości

Metrorower w Dąbrowie Górniczej od sierpnia [MAPA]

Kultura

Weekend w mieście

Wiadomości

Hybrydy dla policji z miejskim dofinansowaniem