Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
9 listopada 2018

Konsultacje ochrony przed hałasem

Drukuj

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2014 r. poz 4632) oraz Zarządzenia Nr 2803.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 8.11.2018 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Dąbrowy Górniczej” Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu ochrony środowiska przed hałasem.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców miasta jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.

Ogłoszenie o konsultacjach

Szczegółowe informacje

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 13 listopada do 3 grudnia 2018 r. w formie:

– zbierania pisemnych/elektronicznych uwag:

1. w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza;

2. formie elektronicznej na adres: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl

– przeprowadzenia spotkania z mieszkańcami w dniu 22 listopada o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim, na sali sesyjnej.

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie raport, który zamieszczony będzie na stronie konsultacje.idabrowa.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące ocgrony przed hałasem można znaleźć TUTAJ.

Czytaj więcej

Strona główna

Masz problem? Zadzwoń!

Rekreacja

MKS pokonuje kolejną przeszkodę na drodze do play off

Biznes

W DIP o dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności

Wiadomości

Ważny etap budowy nowej drogi w kierunku Gołonoga. Objazd do ulicy Kolejowej [MAPA]