Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
19 listopada 2018

Konsultacje Gminnych Programów

Drukuj

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza (Dz. U. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 4632) oraz Zarządzenia Nr 2821.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 16.11.2018 r. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców miasta jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 20 listopada do 7 grudnia 2018 r. w formie:

Zbierania pisemnych/elektronicznych uwag:
– w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
– w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl

Przeprowadzenia dyżurów dla mieszkańców w dniach 22 i 29 listopada od godz. 15.00. do godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim, pokój 205 A.

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej (osoby odpowiedzialne: Joanna Mizera – Naczelnik WZA; – Inspektor, tel. 32 295 96 21, pok. 205A, e-mail kbien@dabrowa-gornicza.pl ).

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie Raport.

Czytaj więcej

Strona główna

Masz problem? Zadzwoń!

Rekreacja

MKS pokonuje kolejną przeszkodę na drodze do play off

Biznes

W DIP o dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności

Wiadomości

Ważny etap budowy nowej drogi w kierunku Gołonoga. Objazd do ulicy Kolejowej [MAPA]