Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
15 lutego 2018

Komendanci na emeryturze….

Drukuj

Po 26 latach służby, w jednym miejscu, w Dąbrowie Górniczej, na sesji Rady Miejskiej uroczyście pożegnano dwóch komendantów, odchodzących na emeryturę: st. bryg. Tomasza Kościowa, Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej oraz podinsp. Zbigniewa Stramka, Komendanta Komisariatu Policji  w Dąbrowie Górniczej.

Tomasz Kościow, absolwent 1993 roku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.  Przez 5 lat pracując w tzw. prewencji poznał specyfikę zakładów i instytucji w Dąbrowie Górniczej. Ta wiedza  i doświadczenie procentowały po objęciu w 1998 roku stanowiska zastępcy Komendanta, a w roku 2008  Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Umiejętnie godził wymogi służby ze współpracą  z samorządem, prezesami i zarządami firm, kierownikami instytucji, organizacjami i stowarzyszeniami, osobami duchownymi. Wszystko to przyniosło wymierne efekty poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie działania Komendy Miejskiej PSP. Całkowicie zmodernizował wyposażenie sprzętowe jednostki PSP, siedzibę komendy i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, zmienił strukturę stażu służby. Zaangażowany i odpowiedzialny w swojej pracy.

Zbigniew Stramek, powołany w 2007 roku na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej.  Jako jeden z pierwszych w garnizonie śląskim w 2003 podjął skuteczną próbę zorganizowania i wprowadzenia do działania specjalistycznej grupy szybkiego reagowania pod kryptonimem „KOBRA”, przekształconej później w Policyjną Grupę Szybkiego Reagowania. Ścigając, tropiąc i zatrzymując sprawców przestępstw /często na gorącym uczynku/ realizował się także w prowadzeniu szkoleń strzeleckich dla policjantów, sam osiągał sukcesy na tym polu w rywalizacjach nie tylko wewnątrz struktur policyjnych. Podejmował wiele działań zbieżnych z oczekiwaniami mieszkańców, dzięki czemu zyskał ich sympatię i szacunek, a rzetelność prowadzonych działań operacyjnych i dochodzeniowych zaowocowała zaufaniem podwładnych i przełożonych.

 

Czytaj więcej

Kultura

Weekend w mieście

Wiadomości

Dąbrowski bus dla seniora. Nowy numer i nieco niższe opłaty

Strona główna

Przebudowa ulicy Młodych. Objazd dla autobusów linii 644 i 645

Rekreacja

MKS ostatni raz w rundzie zasadniczej zagra u siebie