Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
1 maja 2018

Kolejne konsultacje!

Drukuj

Wydział Ekologii i Rolnictwa przekazuje do konsultacji społecznych projekt „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Dąbrowy Górniczej określającego zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych do 2020 roku”.

Konsultacje społeczne, o których mowa powyżej skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Dąbrowa Górnicza. Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Nr 2455.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 30.04.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie przyjęcia projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Dąbrowy Górniczej określającego zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych do 2020 roku’”.

Uwagi do dokumentu można przekazać do Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w:

a) formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej -Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
b) formie elektronicznej na adres: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl

Z projektem można zapoznać się także bezpośrednio w Wydziale Ekologii i Rolnictwa (tel. 32 295 69 61, pok. 123, e-mail bwozniak@dabrowa-gornicza.pl).

Dodatkowo, aby ułatwić możliwość uzyskania informacji odnośnie przedmiotowego dokumentu Wydział Ekologii i Rolnictwa zorganizował dyżury popołudniowe w następujących terminach:

10.05.2018 r.
17.05.2018 r.

Od godz. 15.30 do godz. 18.00 pracownik Wydziału będzie udzielać dodatkowych informacji odnośnie Programu. Dyżury odbywać się będą w pok. 123 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 02.05.2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 22.05.2018 r.

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, który opublikowany zostanie
w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Wszelkich dodatkowych informacji odnośnie dokumentu udziela pracownik Wydziału Inwestycji Miejskich (osoba odpowiedzialna: Bożena Woźniak, tel. 32 295 69 61, pok. 214, e-mail bwozniak@dabrowa-gornicza.pl)

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Zarządzenie niska emisja

 

Czytaj więcej

Strona główna

Miasto dopłaci do nowej taryfy za wodę i ścieki

Wiadomości

Ząbkowicki amfiteatr przejdzie metamorfozę

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Górki 5

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze wkładu rzeczowego – aportu