Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
12 września 2018

Jakość powietrza

Drukuj

MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA


BADAMY DĄBROWSKIE POWIETRZE

Od początku grudnia 2016 roku w Dąbrowie Górniczej trwały prace nad wdrożeniem programu badań zanieczyszczenia powietrza ,pyłem frakcji PM10 i PM2,5. 9 stycznia 2017 roku uruchomiono stacje wchodzące w skład dąbrowskiego systemu. Na zlecenie Urzędu Miejskiego program realizuje firma ATMOTERM. Jakość powietrza można sprawdzić tutaj


ŚLĄSKI MONITORING POWIETRZA

To system monitoringu jakości powietrza prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Stan jakości powietrza na terenie Dąbrowy Górniczej jest badany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ulicy Tysiąclecia 25a. Informacja o jakości powietrza w sposób ciągły dostępna jest na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach 

Zobacz powiadomienia o aktualnej jakości powietrza 


Zobacz informacje O RYZYKU PRZEKROCZENIA I PRZEKROCZENIACH POZIOMÓW ALARMOWYCH W POWIETRZU 

System Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim zawierający sposób indeksowania, czasy uśredniania i przedziały stężeń zanieczyszczeń wskaźnika jakości powietrza dla województwa śląskiego wraz z zalecaniami działania w przypadku wystąpienia danej klasy wskaźnika jakości powietrza (informacja zdrowotna) dostępny tutaj

Poziom obowiązuje do końca danego roku.

Poziom obowiązuje do końca danego roku.

zobacz więcej: Uchwała nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego

Plan Działań Krótkoterminowych

Dąbrowa Górnicza – miasto powiatowe położone na Wyżynie Śląskiej, na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, jest największym ośrodkiem przemysłowym w Zagłębiu Dąbrowskim. Napływ zanieczyszczeń z sąsiednich miast i emisje z zakładów zlokalizowanych na terenie Dąbrowy Górniczej nie pozostają bez wpływu na stan jakości powietrza. Na terenie Dąbrowy Górniczej, wchodzącej w skład strefy Aglomeracja Górnośląska, są przekroczone standardy jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5, a także przekroczony jest poziom docelowy benzo(a)piren-u.

Czytaj więcej

Strona główna

Miasto dopłaci do nowej taryfy za wodę i ścieki

Wiadomości

Ząbkowicki amfiteatr przejdzie metamorfozę

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Górki 5

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze wkładu rzeczowego – aportu