Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
 • Wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzących
 • Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
12 września 2018

Jakość powietrza

Drukuj

MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA


BADAMY DĄBROWSKIE POWIETRZE

Od początku grudnia 2016 roku w Dąbrowie Górniczej trwały prace nad wdrożeniem programu badań zanieczyszczenia powietrza ,pyłem frakcji PM10 i PM2,5. 9 stycznia 2017 roku uruchomiono stacje wchodzące w skład dąbrowskiego systemu. Na zlecenie Urzędu Miejskiego program realizuje firma ATMOTERM. Jakość powietrza można sprawdzić tutaj


ŚLĄSKI MONITORING POWIETRZA

To system monitoringu jakości powietrza prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Stan jakości powietrza na terenie Dąbrowy Górniczej jest badany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ulicy Tysiąclecia 25a. Informacja o jakości powietrza w sposób ciągły dostępna jest na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach 

Zobacz powiadomienia o aktualnej jakości powietrza 


Zobacz informacje O RYZYKU PRZEKROCZENIA I PRZEKROCZENIACH POZIOMÓW ALARMOWYCH W POWIETRZU 

System Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim zawierający sposób indeksowania, czasy uśredniania i przedziały stężeń zanieczyszczeń wskaźnika jakości powietrza dla województwa śląskiego wraz z zalecaniami działania w przypadku wystąpienia danej klasy wskaźnika jakości powietrza (informacja zdrowotna) dostępny tutaj

Poziom obowiązuje do końca danego roku.

Poziom obowiązuje do końca danego roku.

zobacz więcej: Uchwała nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego

Plan Działań Krótkoterminowych

Dąbrowa Górnicza – miasto powiatowe położone na Wyżynie Śląskiej, na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, jest największym ośrodkiem przemysłowym w Zagłębiu Dąbrowskim. Napływ zanieczyszczeń z sąsiednich miast i emisje z zakładów zlokalizowanych na terenie Dąbrowy Górniczej nie pozostają bez wpływu na stan jakości powietrza. Na terenie Dąbrowy Górniczej, wchodzącej w skład strefy Aglomeracja Górnośląska, są przekroczone standardy jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5, a także przekroczony jest poziom docelowy benzo(a)piren-u.

Czytaj więcej

Wiadomości

We wtorek kolejna europotyczka, a w sobotę ligowe emocje wracają do hali „Centrum”

Wiadomości

„Model biznesowy dla Dąbrowy” po raz drugi

Strona główna

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2022. Wygrał Strażak, do realizacji aż pięć projektów

Strona główna

Pora na kolejną odsłonę komunikacyjnej rewolucji w Dąbrowie Górniczej