Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
20 marca 2018

Jakość naszego powietrza

Drukuj

W marcu 2018r. na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny. Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji – Uchwała nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego i Plan Działań Krótkoterminowych – http://powietrze.slaskie.pl/content/plan-dzialan-krotkoterminowych i http://powietrze.slaskie.pl/download/content/783 , wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50ug/m3 – w Dąbrowie Górniczej 24 lutego 2018r.

PDK-kompendium dla miast na prawach powiatów

Informacja o jakości powietrza na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach http://katowice.wios.gov.pl oraz http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ .

 

Dąbrowa Górnicza – miasto powiatowe położone na Wyżynie Śląskiej, na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, jest największym ośrodkiem przemysłowym w Zagłębiu Dąbrowskim. Napływ zanieczyszczeń  z sąsiednich miast i emisje z zakładów zlokalizowanych na terenie Dąbrowy Górniczej nie  pozostają bez wpływu na stan jakości powietrza. Na terenie Dąbrowy Górniczej, wchodzącej w skład strefy Aglomeracja Górnośląska, są przekroczone standardy jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5, a także przekroczony jest poziom docelowy benzo(a)piren-u.

 

Stan jakości powietrza na terenie miasta Dąbrowa Górnicza jest badany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ulicy Tysiąclecia 25a. Informacja o jakości powietrza w sposób ciągły dostępna jest na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach  http://www.katowice.pios.gov.pl  /Śląski Monitoring Powietrza/ – LINK

Ocena jakości powietrza w woj. śląskim, dokonywana corocznie przez WIOŚ, dostępna jest również na ww. stronie internetowej: http://www.katowice.pios.gov.pl

 

***

Badamy dąbrowskie powietrze

Od początku grudnia 2016 roku w Dąbrowie Górniczej trwały prace nad wdrożeniem, realizowanego na zlecenie Urzędu Miasta przez firmę ATMOTERM, programu badań zanieczyszczenia powietrza pyłem frakcji PM10 i PM2,5. 9 stycznia 2017 roku uruchomiono stacje wchodzące w skład dąbrowskiego systemu. Jakość powietrza można sprawdzić tu: jakość powietrza

Czytaj więcej

Strona główna

Masz problem? Zadzwoń!

Rekreacja

MKS pokonuje kolejną przeszkodę na drodze do play off

Biznes

W DIP o dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności

Wiadomości

Ważny etap budowy nowej drogi w kierunku Gołonoga. Objazd do ulicy Kolejowej [MAPA]