Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
 • Wersja dla niedowidzących Ikona wersja dla niedowidzącychWersja dla niedowidzących
 • Ikona wersja dla niepełnosprawnych Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
8 czerwca 2022

Informacja o termomodernizacji

Drukuj

Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustyniaka 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1.

W lutym 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy MZBM Dąbrowa Górnicza a WFOŚiGW w Katowicach dotycząca dofinansowania termomodernizacji 6 budynków. Budynki objęte dofinansowaniem znajdują się przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1. Termomodernizacja będzie polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie źródeł ciepła i instalacji c.o. Przewidywany termin realizacji to IV kwartał 2023 roku.

Oś priorytetowa POIS.01.00.00: „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Działanie POIS.01.07.01 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”. Tytuł projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1, nr POIS.01.07.01-00-0021/21”.

Numer umowy: 2022ED10010 Nazwa beneficjenta : Gmina Dąbrowa Górnicza Całkowita wartość projektu *: 3 001 478,00 zł Wysokość dofinansowania do kwoty: 2 180 887,71 zł *zgodnie z umową o dofinansowanie

Lokalizacja projektu: Powiat: Dąbrowa Górnicza Gmina: Dąbrowa Górnicza

Zadanie będzie polegało na termomodernizacji 6 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Augustynika 10, Cupiała 5, Kościuszki 36, Piłsudskiego 14, Sienkiewicza 14A i Sikorskiego 1.

Cel projektu:

Zmniejszenie emisyjności gospodarki – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. W szczególności celem niniejszego zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze źródła zdalaczynnego oraz poprawa komfortu cieplnego w mieszkaniach i zwiększenie estetyki budynków mieszkalnych należących do zasobów mieszkaniowych gminy Dąbrowa Górnicza.

Spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) wyniesie 472,75 Mg CO2/rok oraz dojdzie do zmniejszenia zużycia energii końcowej Ek o 4 511,97 GJ/rok.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej jako beneficjent projektu pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1″, informuje, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem: adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

6

Czytaj więcej

Rekreacja

Koszykarze szykują się do rozgrywek. Sezon rozpoczną pod koniec września

Strona główna

Przedszkole nr 20 po modernizacji wygląda jak nowe

Kultura

II Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka już od 6 sierpnia

Wiadomości

Rozpoczynamy budowę drogi do tunelu pod torami w Gołonogu