Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
8 czerwca 2022

Informacja o termomodernizacji

Drukuj

Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustyniaka 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1.

W lutym 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy MZBM Dąbrowa Górnicza a WFOŚiGW w Katowicach dotycząca dofinansowania termomodernizacji 6 budynków. Budynki objęte dofinansowaniem znajdują się przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1. Termomodernizacja będzie polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie źródeł ciepła i instalacji c.o. Przewidywany termin realizacji to IV kwartał 2023 roku.

Oś priorytetowa POIS.01.00.00: „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Działanie POIS.01.07.01 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”. Tytuł projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1, nr POIS.01.07.01-00-0021/21”.

Numer umowy: 2022ED10010 Nazwa beneficjenta : Gmina Dąbrowa Górnicza Całkowita wartość projektu *: 3 001 478,00 zł Wysokość dofinansowania do kwoty: 2 180 887,71 zł *zgodnie z umową o dofinansowanie

Lokalizacja projektu: Powiat: Dąbrowa Górnicza Gmina: Dąbrowa Górnicza

Zadanie będzie polegało na termomodernizacji 6 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Augustynika 10, Cupiała 5, Kościuszki 36, Piłsudskiego 14, Sienkiewicza 14A i Sikorskiego 1.

Cel projektu:

Zmniejszenie emisyjności gospodarki – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. W szczególności celem niniejszego zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze źródła zdalaczynnego oraz poprawa komfortu cieplnego w mieszkaniach i zwiększenie estetyki budynków mieszkalnych należących do zasobów mieszkaniowych gminy Dąbrowa Górnicza.

Spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) wyniesie 472,75 Mg CO2/rok oraz dojdzie do zmniejszenia zużycia energii końcowej Ek o 4 511,97 GJ/rok.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej jako beneficjent projektu pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1″, informuje, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem: adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

6

Czytaj więcej

Strona główna

Seniorzy przejmują miasto!

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Innowacyjnej

Strona główna

Nabór dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kasprzaka 25 i ul. Polcera