Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
3 kwietnia 2018

Mamy finalistę ogólnopolskiej olimpiady

Drukuj

Michał Paszewski, uczeń klasy 3ad w zawodzie technik elektryk, w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej, zajął 10 miejsce Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, uzyskując tytuł finalisty.

W zawodach uczestniczyło 97 uczniów z 37szkół. Zmagania uczestników przebiegały dwuetapowo. W piątek, 9 lutego, w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie przeprowadzony został test pisemny, potem 23 i 24 marca , w Zespole Szkół Elektrycznych im. Mjr Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim uczestnicy zmagali się z zadaniami części praktycznej, a najlepsi odpowiadali ustnie na pytania finałowe.

Michał uczestnicząc w etapie praktycznym musiał wykazać się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową technikum. Po pierwszym dniu Olimpiady zostali wyłonieni finaliści, wśród nich znalazł się uczeń dąbrowskiej szkoły. 24 marca stanął przed komisją i odpowiadał ustnie na wylosowane pytania.Mając trudnych przeciwników, głównie młodzież z czwartych klas, Michał poradził sobie doskonale i uzyskał tytuł finalisty.

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Takie zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu zawodowego wyniku 100% punktów możliwych do uzyskania. Ponadto wiele uczelni otwiera swoje bramy laureatom i finalistom OOWEiE na wybrane kierunki studiów, np. laureaci i finaliści OOWEE zgodnie z uchwałą Senatu AGH przyjmowani są na studia z pominięciem warunków rekrutacji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj więcej

Strona główna

Miasto dopłaci do nowej taryfy za wodę i ścieki

Wiadomości

Ząbkowicki amfiteatr przejdzie metamorfozę

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Górki 5

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze wkładu rzeczowego – aportu