17 kwietnia 2018

Energia z dofinansowaniem

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Dotacje dla dąbrowian mogą sięgnąć 85% kosztów. Miasto przystąpiło do konkursu, w ramach którego może pozyskać środki zewnętrzne na sfinansowanie kolejnej inwestycji proekologicznej.

Instalacja fotowoltaiczna to Odnawialne Źródło Energii, zamieniające energię słoneczną w energię elektryczną. Prąd z takiej instalacji może pokryć w dużym stopniu zapotrzebowanie gospodarstwa domowego, co znacząco zmniejsza rachunki za elektryczność. Zakup paneli solarnych to dobra inwestycja, która zwróci się po ok. 3 latach.

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne – właściciele domów jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Szczegółowe informacje o zasadach otrzymania dofinansowania przekazywano podczas spotkań informacyjnych, a także w wydziale ekologii i rolnictwa UM, pod numerem: 32 295 69 61. Mieszkańcy zainteresowani udziałem w projekcie mogą skorzystać z pomocy technicznej, udzielanej przez firmę DOEKO GROUP –  infolinia: 12 446 42 97

Deklaracje przystąpienia do projektu przyjmowane będą:

19 kwietnia w godz. 11 – 17

20 kwietnia w godz. 10 – 14

23 kwietnia w godz. 10 – 14

24 kwietnia w godz. 10 – 14

25 kwietnia w godz. 10 – 14

w sali nr 2 Urzędu Miejskiego  (I piętro – wejście klatką od frontu budynku).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzega się możliwość wcześniejszego zakończenia naboru, po wyczerpaniu dostępnego limitu, czyli maksymalnie 400 wniosków.

Wraz z deklaracją należy przedstawić kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej).

Informacje o projekcie – prezentacja

Deklaracja przystąpienia do projektu Deklaracja do pobrania również w pokoju nr 123 w Urzędzie Miejskim.

Umowa inspekcji technicznej

Regulamin uczestnictwa

Na terenie miasta pojawili się oszuści, którzy oferują dąbrowianom przeprowadzenie płatnej inspekcji technicznej, której wynik ma dać odpowiedź, czy na danym budynku można zamontować panele słoneczne. Osoby proponujące takie usługi nie są związane z Urzędem Miejskim.

Deklaracje przystąpienia do projektu przyjmowane będą wyłącznie w Urzędzie Miejskim. Tam również będzie można podpisać umowę na inspekcję techniczną budynku. Żadne dokumenty związane z tym przedsięwzięciem nie będą podpisywane w domach u mieszkańców.

Czytaj więcej

Wiadomości

Księga kondolencyjna w Pałacu

Wiadomości

Zbliżają się koszykarskie derby

Wiadomości

Łatwiej dla biznesu

Wiadomości

Kompromis w sprawie SP3