Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
8 stycznia 2019

Dzieciaki w akcji

Drukuj

„Dzieciaki w akcji. Miasto na OPAk” to inicjatywa na rzecz tworzenia warunków i przestrzeni dla realizacji, zawartego w Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka, prawa dzieci do partycypacji i wyrażania własnych opinii oraz bycia wysłuchanym. W ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018, projekt realizuje Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw Komitywa w partnerstwie z dąbrowskim Urzędem Miejskim. Głównym celem jest zapoznanie dzieci w wieku szkolnym z pojęciami partycypacji i rewitalizacji oraz wyjaśnienie procesów im towarzyszących w kontekście miasta oraz najbliższego otoczenia.

Blisko 170 uczniów z dąbrowskich szkół podstawowych bierze udział w warsztatach i twórczych aktywnościach. Poprzez zabawę, wspólną badawczą przygodę i rozwiązywanie problemów w działaniu wspólnie z dziećmi poznają i odkrywają „jak działa” miasto, uczą się odpowiedzialności za jego kształtowanie, uwrażliwiają na otoczenie oraz zachęcają i inspirują do wykazywania inicjatywy obywatelskiej już od najmłodszych lat.

Dzieciaki w akcji to warsztatowa przestrzeń, mini spacery badawcze i spotkania z ekspertami. To poczucie sprawstwa i wspólnoty. Podczas zajęć rozmawiają, słuchają się, współpracują, dyskutują, omawiają, wymyślają, prezentują, zabierają głos, pytają, odpowiadają, a przez to nabierają przekonania, że na wiele spraw, bez względu na wiek, mogą mieć i mają wpływ.

Koniec roku kalendarzowego zbiegł się z zakończeniem pierwszego etapu projektu. Za nami warsztaty pt. Partycypacja i rewitalizacja? A co to?” oraz mini spacery badawcze. W tym czasie mieli okazję poważnie omówić i zastanowić się czego, zdaniem najmłodszych mieszkańców Dąbrowie Górniczej brakuje, co im się podoba a co należałoby zmienić lub poprawić.

Ideą projektu jest współdziałanie dzieci i dorosłych na równej płaszczyźnie i w partnerskim układzie „mistrz – mistrz”, we wzajemności, dialogu, kulturalnej, społecznej relacji. Stawiając na rozwój naturalnej, twórczej aktywności młodych ludzi poprzez radość działania, radość tworzenia i radość poznawania organizatorzy umożliwiają pełne, spontaniczne zaangażowania, uczą współpracy, tworzą bezpieczną przestrzeń dla rozwijającej obie strony, dorosłych i dzieci, wymiany myśli, doświadczeń i wrażeń.

 

W najbliższym czasie zaplanowano twórcze i praktyczne zajęcia w ramach „Pracowni Projektowania na OPAk” oraz spotkania z architektami i projektantami. W efekcie powstaną projekty i prototypy obiektów małej architektury według pomysłów dzieci. Wszystkie na pewno zostaną zaprezentowane a najlepsze zrealizowane. Spostrzegawczość dzieci, ich refleksje, wiedza, pomysły, konkretne i trafne propozycje rozwiązań, zaangażowanie, pomysłowość, ciekawość świata, nieustępliwość w dążeniu do celu, kreatywność, kompetencja (dość często niedoceniane) dają pewność, że o „Dzieciakach w akcji” będzie się mówić wiele dobrego.

Na bieżąco działania można śledzić obserwując dedykowaną projektowi stronę pt. „Dzieciaki w akcji” na popularnym portalu społecznościowym FB.

Dlaczego jako temat wybrali partycypację i rewitalizację szytą na dziecięcą miarę? Bo oddając dzieciom głos i pole do działania, inwestują w przyszłych aktywnych i zainteresowanych sprawami swojej społeczności obywateli. Projekt zakończy miejska impreza piknikowa pt. „Miasto na OPAk” zaplanowana na koniec roku szkolnego.

Czytaj więcej

Biznes

Czerwiec pod znakiem przedsiębiorczości

Wiadomości

Zmiany w komunikacji od 1 czerwca. Nowe linie, trasy i przystanki autobusowe

Strona główna

Zapraszamy na historyczny spacer ulicą 3 Maja

Strona główna

Dąbrowski Dzień Seniora