Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
21 marca 2019

Dwa budżety dla dąbrowian

Drukuj

W tym roku mieszkańcy będą wybierać projekty w ramach dwóch budżetów – osiedlowego i ogólnomiejskiego. Na wszystko zabezpieczono 10 mln zł.

W środę, 20 marca, Rada Miejska w Dąbrowie Górnicze podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego. Projekt został przygotowany na podstawie wniosków z warsztatów z mieszkańcami, którzy wspólnie z pracownikami urzędu miejskiego starali się przenieść na lokalny grunt wymagania wprowadzone w ubiegłym roku przez parlament. Aby jednak zachować w mieście dorobek dotychczasowych sześciu edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, postanowiono zrealizować dwie odrębne procedury, na które łącznie zabezpieczono 10 mln zł.

Budżet Obywatelski – ogólnomiejski
• Procedura, w ramach której mieszkańcy będą mogli zgłosić projekty o charakterze ogólnomiejskim, czyli obejmować swoim zasięgiem więcej niż jedno osiedle oraz spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.
• Pula środków przeznaczonych na realizację projektu/projektów: 3 mln 600 tys. zł
• Projekty po weryfikacji przez Urząd Miejski są wybierane w głosowaniu ogólnomiejskim
• Regulamin: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza
• Podstawa prawna: Ustawa o samorządzie gminnym

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny – osiedlowy
• Procedura, w ramach której mieszkańcy będą mogli wypracować tzw. pakiety rewitalizacyjne zawierające projekty o charakterze lokalnym, które dotyczą przede wszystkim mieszkańców danego osiedla
• Pula środków przeznaczonych na realizację projektu/projektów w 35 osiedlach to: 6 mln 400 tys. zł.
• Projekty są wypracowywane w czasie Forów Mieszkańców organizowanych w 35 osiedlach metodą warsztatową.
• Regulamin: Zarządzenie Nr 177.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 27.02.2019 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych pn. „Partycypacyjne wypracowanie pakietów rewitalizacyjnych w osiedlach na rok 2020”.
• Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza.

Czytaj więcej

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kasprzaka 25 i ul. Polcera

Kultura

Weekend w mieście

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy Drodze Wojewódzkiej nr 790

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Siewierzu przy ul. Długiej