Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
22 marca 2019

Dopłaty do wody i ścieków

Drukuj

Podczas ostatniej sesji, dąbrowscy radni podjęli uchwałę w sprawie dopłat do cen wody i ścieków dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Od 25 maja zacznie obowiązywać nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Taryfa ta została zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które od 1 stycznia 2018 roku jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Jednym z jego zadań, które dotąd leżało po stronie rad miejskich, jest właśnie decydowanie  o wysokości opłat wodno-ściekowych. Zgodnie z cennikiem przyjętym przez Wody Polskie, stawka dla odbiorców indywidualnych za m3 wody wyniesie 7,58 zł, a za ścieki 10,82 zł.

Podczas sesji, radni na wniosek prezydenta miasta zdecydowali o dopłatach dla mieszkańców. Wyniosą one 1,03 zł do m3 wody i 3,84 zł do m3 ścieków. Dzięki temu dąbrowianie zapłacą 6,55 zł za m3 wody i 6,98 zł za m3 ścieków.

Na złagodzenie skutków obciążenia domowych budżetów, z miejskiej kasy przeznaczonych zostanie prawie 14 mln 800 tys. zł.

Czytaj więcej

Strona główna

Przebudowa ulicy Młodych. Objazd dla autobusów linii 644 i 645

Wiadomości

Wyjątkowe książki dla pacjentek onkologicznych

Komunikaty

przetarg na najem przy ul. Żeglarskiej

Strona główna

W Dąbrowie Górniczej działa Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży