13 czerwca 2018

do oddania w najem i dzierżawę

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 wywieszono wykaz nieruchomości Gminy przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na okres do 3 lat objętej zarządzeniem nr 2517.2018 z dnia 07.06.2018r.

powyższy wykaz stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia

Wykaz nieruchomości objętych zarządzeniem Prezydenta Miasta 2517.2018 z dnia 07.06.2018r

Czytaj więcej

Wiadomości

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej

Kultura

Dźwięki orkiestr

Wiadomości

Dąbrowska akcja lato

Wiadomości

Bezpieczna Dąbrowa – Ząbkowice