Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
12 kwietnia 2023

Do końca czerwca mieszkańcy powinni zgłosić przydomowe oczyszczalnie i zbiorniki bezodpływowe

Drukuj

Właściciele nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, posiadający na działkach zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, do końca czerwca 2023 roku powinni to zgłosić w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Stąd konieczność ich zgłaszania do gminy przez mieszkańców.

Druk zgłoszenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 przy stanowisku nr 14 lub do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – link https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/18961/dokument/169641.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku w jednej z poniższych form:

 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 na stanowisku nr 14;
 • pocztą tradycyjną na adres Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
 • elektroniczną skrzynką podawczą, wysyłając wnioski i podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym na adres: /umdg_2465011/pisma
 • podpisane zgłoszenie wysłane elektronicznie w formie zeskanowanej na adres email: infrastruktura@dg.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie – link https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/18961/dokument/110653

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokumentacja ta będzie podlegać kontroli.

Czytaj więcej

Kultura

Weekend w mieście

Wiadomości

Dąbrowski bus dla seniora. Nowy numer i nieco niższe opłaty

Strona główna

Przebudowa ulicy Młodych. Objazd dla autobusów linii 644 i 645

Rekreacja

MKS ostatni raz w rundzie zasadniczej zagra u siebie