Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
20 czerwca 2023

Do końca czerwca mieszkańcy powinni zgłosić przydomowe oczyszczalnie i zbiorniki bezodpływowe

Drukuj

Właściciele nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, posiadający na działkach zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, do końca czerwca powinni to zgłosić w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Stąd konieczność ich zgłaszania do gminy przez mieszkańców.

Druk zgłoszenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 przy stanowisku nr 14 lub do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/18961/dokument/169641.

Zgłoszenia należy dokonać do 30 czerwca 2023 roku, w jednej z poniższych form:


– w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 na stanowisku nr 14;

– pocztą tradycyjną na adres Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza;

– elektroniczną skrzynką podawczą, wysyłając wnioski i podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym na adres: /umdg_2465011/pisma

– podpisane i zeskanowane zgłoszenie wysłane elektronicznie na adres email: infrastruktura@dg.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie – https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/18961/dokument/110653

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokumentacja ta będzie podlegać kontroli.

Czytaj więcej

Biznes

PRZETARG NA NAJEM PRZY UL. ŻEGLARSKIEJ

Rekreacja

Weekend w mieście

Komunikaty

Obwieszczenie

Strona główna

XVIII Festiwal Piosenki i Tańca Dąbrowskich Przedszkolaków