Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
6 lutego 2018

Dla rodziców uczniów klas III i VI

Drukuj

Uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła w dniu 29 marca 2017 r. Uchwałę Nr XXV/550/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała ta uwzględnia zalecenia Śląskiego Kuratora Oświaty, nakazujące utworzenie nowych szkół podstawowych. W efekcie dotychczasowe:

 • Gimnazjum nr 1 im. Hugona Kołłątaja z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Królowej Jadwigi 11 z dniem 1 września 2017r. zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 7;
 • Gimnazjum nr 9 im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Aleja Zwycięstwa 44 z dniem 1 września 2017 r. zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 22;
 • Gimnazjum nr 10 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Obrońców Pokoju 7 z dniem 1 września 2017 r. zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 24.

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) rodzice/opiekunowie prawni uczniów obecnych klas III mają prawo do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka od 1 września 2018 r. do klasy IV szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum. Możliwość ta dotyczy jednak wyłącznie uczniów tych szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2017/2018 są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III.

Również rodzice/opiekunowie prawni uczniów obecnych klas VI szkół podstawowych mogą, na podstawie ust. 5 przywołanej regulacji, złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum. Możliwość ta dotyczy wszystkich uczniów obecnych klas VI bez względu na liczbę oddziałów klas VI funkcjonujących w danej szkole w roku szkolnym 2017/2018.

Zarządzeniem nr 2295.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 1.02.2018 r. ostateczny termin składania wniosków został ustalony na 15 marca 2018 r.

Wnioski składa się według załączonego wzoru, do dyrektora jednej z trzech wymienionych na wstępie szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów.

Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Warunkiem utworzenia oddziału jest złożenie przez co najmniej 26 (lub wielokrotność tej liczby) rodziców/opiekunów prawnych uczniów wniosku o przeniesienie dziecka. W przypadku mniejszej liczby wniosków niż wielokrotność liczby 26, kolejne oddziały nie zostaną uruchomione.

W przypadku zmniejszenia się liczby uczniów klas IV lub VII w roku szkolnym 2018/2019 (na skutek przeniesienia uczniów do szkół powstałych z przekształconych gimnazjów) może zaistnieć konieczność połączenia oddziałów na poziomie klas IV lub VII.

Wzór wniosku

Iwona Krupa, z-ca prezydenta miasta                                                                                                                        

Czytaj więcej

Wiadomości

Koleje Śląskie ze specjalną ofertą na wakacje

Wiadomości

Skrzyżowanie al. Róż/Legionów Polskich otwarte

Kultura

Graj i odkrywaj historię miasta

Wiadomości

Maturzyści poznali wyniki egzaminu