Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
17 maja 2023

Dąbrowskie Targi Pracy dla młodszych i starszych

Drukuj

30 maja w Fabryce Pełnej Życia i Pałacu Kultury Zagłębia odbędą się Dąbrowskie Targi Pracy. Do wyboru będzie sporo propozycji zatrudnienia dla różnych grup wiekowych, w tym dla młodzieży i seniorów. Nie zabraknie też warsztatów i konsultacji ze specjalistami. Pracodawcy mogą zgłaszać swój udział albo chęć zaprezentowania swoich ofert.

Dąbrowskie Targi Pracy potrwa w godz.10-14. W tym czasie będzie można zapoznać się z ofertami zatrudnienia przygotowanymi przez przedstawicieli różnorodnych branż. Wśród nich będą m.in. skierowane dla osób młodych, planujących i rozpoczynających karierę, jak również dla tych z dłuższym stażem i metryką, który nadal chcą pozostać aktywni i podzielić się swoim doświadczeniem. Oprócz tego przygotowano warsztaty i spotkania z doradcami, wykłady oraz prelekcje.

Pracodawcy zainteresowani udziałem mogą rejestrować się na stronie tiny.pl/wbg19 Ci, którzy chcą jedynie przesłać swoją ofertę, powinni kontaktować się telefonicznie pod numerem 32 262 37 39 wew. 232.

Głównym organizatorem Targów jest Powiatowy Urząd Pracy i miasto Dąbrowa Górnicza. Partnerzy wydarzenia są: Fabryka Pełna Życia, Zagłębiowska Izba Gospodarcza, Ochotniczy Hufiec Pracy, Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości, Pałac Kultury Zagłębia, Centrum Sportu i Rekreacji, Młodzieżowa Rada Miasta.

SCENA

Na scenie Dąbrowskich Targów Pracy będzie można m.in. posłuchać wykładów i prelekcji, które przedstawią:

dr Agnieszka Pasztak-Opiłka – prezes Centrum Navigare i Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare. Psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, certyfikowany terapeuta TUS. Wieloletni trener i  nauczyciel akademicki, z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu wykładów, warsztatów i szkoleń. Członek zarządu wielu towarzystw naukowych, autorka kilkudziesięciu publikacji (książek, artykułów), w tym artykułów zamieszczonych w czołowych światowych czasopismach oraz wystąpień konferencyjnych w kraju i za granicą.
Temat wystąpienia: „3 razy S, czyli Szkoła, Stres i Studia”.

Agnieszka Socha – absolwentka prawa, finansów i rachunkowości oraz marketingu i zarządzania, a także studiów MBA, od 17 lat rozwijająca swój biznes w branży gastronomicznej i hotelowej, prezes zarządu  i właściciel Agencji Pracy Tymczasowej Workerservice sp.z.o.o oraz agencji outsoursingowej  Workersolution sp.z o.o., założycielka i prezes Fundacji Podzielmy się dobrem.
Temat wystąpienia: „Droga do wymarzonej pracy. Od czego warto zacząć?”.

Nina Myalska – psychoterapeutka i pedagożka w In Corpore w Dąbrowie Górniczej. Wykładowczyni i doktorantka Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Autorka wielu artykułów i wystąpień na konferencjach naukowych. Sama zmieniła tok swojej kariery zawodowej dziesięć lat temu i wie, jak jest to trudne, ale jaką daje radość.
Temat wystąpienia: „Zyski i straty a także co nas buduje, a co nas rujnuje”.

Michał Kucharski – dyrektor ds. wiedzy Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, prezes zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorcy z Wyboru, właściciel Cudotwórnia Events, podcaster
Temat wystąpienia: „Dlaczego prowadzenie działalności gospodarczej jest bez sensu”.

Warsztaty dla młodzieży

Warsztaty w głównej mierze skierowane są do uczniów III i IV klas (roczników przedmaturalnych) szkół średnich i tegorocznych maturzystów. Zapisy: 786-863-302.

Warsztaty prowadzić będą:
Klaudia Niedziółka – doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Dąbrowie Górniczej. Jako doradca zawodowy na co dzień pracuje z młodzieżą, którą wspiera w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej. Prowadzi konsultacje indywidualne w obszarze sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowuje młodych ludzi do wejścia na rynek pracy i pomaga im odkryć potencjał zawodowy.  W ramach swoich działań organizuje spotkania z uczniami w szkołach podstawowych oraz warsztaty z kreatywności, komunikacji, nowoczesnych metod poszukiwania pracy i autoprezentacji. W swojej pracy stosuje aktywne metody szkoleniowe, a w obszarze jej zainteresowań są dynamiczne zmiany zachodzące na współczesnym rynku pracy.
Temat wykładu / warsztatu: „Warsztaty kreatywnego myślenia dla młodzieży”.

Dagmara Kubiczek – doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Katowicach. Od wielu lat prowadzi poradnictwo zawodowe dla uczniów, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym i osobistym. Swoją wiedzą chętnie dzieli się z uczniami przy wyborze zawodu , kierunku kształcenia , potrzebie przekwalifikowania i rozwoju umiejętności osobistych.  Cechuje ją wiarygodność i profesjonalizm,  a do każdego młodego człowieka podchodzi w sposób indywidualny.
Temat wykładu / warsztatu: „Dokumenty aplikacyjne w procesie rekrutacji”.

Katarzyna Grzyb – doradca zawodowy, psychogerontolog, socjolog. Pasjonatka tematu. Najwięcej uwagi poświęca na badanie wpływu osobowości i temperamentu na decyzje zawodowe. Wspiera też rodziców w towarzyszeniu uczniom w stąpaniu po trudnej drodze edukacyjno – zawodowej.
Temat wykładu / warsztatu: „Predyspozycje a wybory zawodowe”.

Elżbieta Marcinkowska – doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Katowicach. Od lat w swojej pracy łączy dobre praktyki, wiedzę, ogromne doświadczenie,  a przede wszystkim tworzy inspirujące środowisko dla młodzieży. Doradztwo w jej praktyce najczęściej obejmuje pomoc w wybraniu odpowiedniego kierunku edukacji, a następnie w podjęciu właściwej ścieżki zawodowej. Współpracuje ze szkołami na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym ale również w obszarze akademickim. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych z zakresu wdrażania poradnictwa kariery.
Temat wykładu / warsztatu: „Planowanie kariery zawodowej”.

Ewa Żylińska – doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Sosnowcu. Jako doradca zawodowy pracuje m.in. z młodzieżą, którą wspiera w zakresie budowania własnej ścieżki kariery. Prowadzi szkolenia z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji oraz procesów rekrutacyjnych. Specjalizuje się w doradztwie zawodowym i przygotowaniu uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami. Od kilku lat prowadzi w tym zakresie warsztaty i spotkania indywidualne dla młodzieży. Przekazuje uczniom swoją wiedzę w zakresie kształtowanie umiejętności oraz analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
Temat wykładu / warsztatu: „Pierwsze kroki na rynku pracy”.

Małgorzata Zawali – absolwentka pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji oraz psychologii menadżerskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, kurs podstaw pomagania i umiejętności interpersonalnych w nurcie Gestalt i kurs Racjonalnej Terapii Zachowania. Psychologiczne doświadczenie obejmuje pracę w poradni zdrowia psychicznego oraz dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, pracę w szkole rodzenia, prowadzenie zajęć na Uniwersytecie Trzeciego wieku oraz w przedszkolu. Obecnie od ponad dziesięciu lat pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zajmujący się diagnozą i pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz szeroko rozumianym doradztwem zawodowym- prowadząc zajęcia grupowe oraz indywidualne konsultacje dla młodzieży oraz jej rodziców, opiekunów wspomagające wybór ścieżki kształcenia oraz zawodu.
Temat wykładu / warsztatu: „Kotwice kariery”.

Anna Stokłosa – doradca Eures, Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach. Z wielkim zaangażowaniem realizuje zadania pośrednictwa pracy w ramach sieci Eures, dzieląc się swoją wiedzą i kompetencjami ze współpracownikami w obszarze krajowym. Doradza osobom planującym wyjazd w celu zdobywania doświadczenia zawodowego, a także współpracuje z pracodawcami rekrutującymi nowych pracowników. Jest prelegentką licznych konferencji, z pasją podchodzi do wprowadzania młodych ludzi na europejski rynek pracy. Swoje wieloletnie doświadczenie wzbogaca poprzez udział w zagranicznych targach i wydarzeniach z partnerami z Unii Europejskiej.
Temat wykładu / warsztatu: „Regionalny i europejski rynek pracy”.

Katarzyna Dywańska – Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej. Coach, doradca zawodowy i trener z 18-letnim doświadczeniem w realizacji projektów doradczych i szkoleniowych dla różnych odbiorców  (dzieci, młodzież, osób dorosłych). Na co dzień wspiera klientów Urzędu Pracy w wyznaczaniu celów zawodowych i poruszaniu się po rynku pracy. Obszary specjalizacji zawodowej obejmują m.in: planowanie kariery zawodowej i edukacyjnej, badanie preferencji zawodowych, coaching kariery, metody poszukiwania pracy, opracowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentację. Pasjonatka poradnictwa opartego na nadziei i aktywnym zaangażowaniu Normana E. Amundsona.
Temat wykładu / warsztatu: „Chłopska Szkoła Biznesu- w stronę kompetencji przedsiębiorczych”.

Piotr Strugała – doradca zawodowy, pedagog, terapeuta. Ponad trzydzieści lat gromadzi doświadczenia zawodowe i z przyjemnością się nimi dzieli. Sam mówi o sobie: „Od 14 lat przeżywam niesamowitą przygodę – doradztwo zawodowe”. Rola „detektywa osobowości, umiejętności i predyspozycji” stała się jego drugim „Ja”.
Temat wykładu/ warsztatu: „Autoprezentacja i komunikacja”.

Warsztaty dla seniorów

Katarzyna Grzyb– doradca zawodowy, psychogerontolog, socjolog. Pasjonatka tematu. Najwięcej uwagi poświęca na badanie wpływu osobowości i temperamentu na decyzje zawodowe. Wspiera też rodziców w towarzyszeniu uczniom w stąpaniu po trudnej drodze edukacyjno – zawodowej.
Temat wykładu / warsztatu: „Seniorze, wykorzystaj swój potencjał”.

Zapisy pod numerem telefonu 786-863-293.

Czytaj więcej

Strona główna

Metropolia zachęca do zakładania ogrodów deszczowych

Wiadomości

Metrorower w Dąbrowie Górniczej od sierpnia [MAPA]

Kultura

Weekend w mieście

Wiadomości

Hybrydy dla policji z miejskim dofinansowaniem