Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
19 lutego 2024

Dąbrowianie znów mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła

Drukuj

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą korzystać z dotacji na wymianę starego systemu ogrzewania i zastąpienie go bardziej przyjaznym dla środowiska. W życie weszła uchwała, która pozwala na dofinansowanie takich przedsięwzięć. Miejskie wsparcie na likwidację „kopciuchów” udzielane jest od wielu lat. W UM można także załatwić formalności związane z programem „Czyste powietrze”.

W ramach miejskiego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2024-2026 dąbrowianie mogą otrzymać dofinansowanie do zmiany w budynku mieszkalnym starego sytemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającej na:

 • podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub
 • zainstalowaniu ogrzewania gazowego, w tym LPG lub
 • zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego lub
 • zainstalowaniu ogrzewania olejowego lub
 • zainstalowaniu pompy ciepła z wyłączeniem klimatyzatorów z funkcją grzania.

Ile dofinansowania można dostać?

Kwota dotacji opiewa na 4 tys. zł. i środki te będzie można przeznaczyć na:

 • zakup kotłów c.o. (gazowych, olejowych)
 • zakup wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z elektrycznymi urządzeniami grzewczymi (m.in kotła elektrycznego, elektrodowego, grzejników, konwektorów, paneli grzewczych, promienników podczerwieni)
 • zakup urządzeń wewnętrznej instalacji odbiorczej, w przypadku podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej
 • zakup pompy ciepła

Kto może wystąpić o dotację?

Dofinansowanie będzie udzielane osobom fizycznym – właścicielom, współwłaścicielom albo użytkownikom wieczystym budynków mieszkalnych, oddanych do użytku co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o dotację.

Wsparcie nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wyjątek stanowią budynki mieszkalne, w których do 20% powierzchni przeznaczone jest pod taką działalność. Wówczas kwota dotacji zostanie pomniejszona proporcjonalnie o część, która służy prowadzeniu biznesu. 

Najpierw umowa, później zakup

Żeby skorzystać z dofinansowania, najpierw należy złożyć do Urzędu Miejskiego wniosek o jej przyznanie. Urządzenie grzewcze można kupić dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej. Po montażu trzeba będzie dostarczyć do UM fakturę i dokumenty potwierdzające instalację nowego systemu grzewczego. Jeśli okaże się, wszystko zostało wykonane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami, pieniądze będą wypłacano. Wnioski będzie można składać do 30 września, a rozliczenie do 15 listopada.

Regulamin i druk wniosku do pobrania na stronie BIP. Informacje można uzyskać także pod numerem 32 295 69 61 i mailowo: ekologia@dg.pl

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2024-2026 to kontynuacja działań dąbrowskiego samorządu, nastawionych na poprawę jakości powietrza i ochronę środowiska. W ostatnich latach, głównie dzięki finansowemu wsparciu miasta, w Dąbrowie Górniczej wymieniono ponad 7 tys. kopcących kotłów węglowych. Dąbrowianie skorzystali z różnych form dofinansowań, przyznawanych m.in. przez miasto i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Miliony na lepsze powietrze

W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023, w 2021 r.  dofinansowanie dostało 501 osób. Dotacje wynosiły maksymalnie 6 tys. na osobę i sięgnęły łącznie ponad 2 mln 837 tys. zł. W 2022 r. 303 osoby skorzystały w Dąbrowie Górniczej z miejskich dotacji na likwidację starego systemu ogrzewania i zastąpienie go bardziej przyjaznym dla środowiska. Z budżetu przeznaczono na to 1,5 mln zł. Kwota dofinansowania opiewała na 5 tys. zł. W 2023 r. przyznano 117 dotacji, na łączną kwotę ponad 468 tys. zł. Dofinansowanie wynosiło 4 tys. zł. W edycji 2021-2023 wsparcie przyznawano na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego lub instalacji pompy ciepła i kolektorów słonecznych. 

PONE 2021-2023 to dofinansowania na ponad 4,8 mln zł. W ramach programu realizowanego w latach 2017-2020 do mieszkańców wpłynęło 9,3 mln zł. Łącznie to przeszło 14 mln zł na wygodniejsze ogrzewanie, lepsze powietrze i czystsze środowisko, które nas otacza.

***

„Czyste powietrze” – wniosek można złożyć w UM

W Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej dział punkt obsługi programu „Czyste powietrze”. Mieszkańcy mogą otrzymać w nim pomoc przy wypełnieniu i złożeniu wniosku o dotację na zmianę systemu ogrzewania czy ocieplenia domu.

„Czyste powietrze” to program, w ramach którego właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na:

 • likwidację starego, wysokoemisyjnego kotła na paliwo stałe i zastąpienie go ekologicznym urządzeniem,
 • modernizację instalacji grzewczej,
 • ocieplenie budynku,
 • wymianę okien i drzwi,
 • zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż paneli fotowoltaicznych

Wysokość dotacji uzależniona jest od wysokości dochodów domowników – im są one niższe, tym więcej można otrzymać. Maksymalna kwota dofinansowania to 135 tys. zł.

Punkt działa w poniedziałki w godz.8-13 oraz w czwartki w godz.12.30-17.30. Wizytę należy wcześniej umówić pod numerem: 32 295 68 13 lub 32 295 67 18.

„Czyste powietrze” jest finansowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Punkt w Dąbrowie Górniczej obsługują pracownicy wydziału ochrony środowiska UM.

Czytaj więcej

Strona główna

Przebudowa ulicy Młodych. Objazd dla autobusów linii 644 i 645

Wiadomości

Wyjątkowe książki dla pacjentek onkologicznych

Komunikaty

przetarg na najem przy ul. Żeglarskiej

Strona główna

W Dąbrowie Górniczej działa Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży