Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
10 lutego 2019

Dąbrowa mówi „NIE” mowie nienawiści

Drukuj

W „Ekonomiku” odbyła się konferencja dla nauczycieli, poświęcona mowie nienawiści. Po udziale w warsztatach praktycznych, nauczyciele będą mogli teraz przeprowadzić podobne zajęcia z dziećmi i młodzieżą w swoich szkołach.

Według definicji przyjętej przez Radę Europy, mowa nienawiści to „wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm”.

Akceptacja mowy nienawiści w wymiarze społecznym prowadzi do utrwalania się stereotypów, uprzedzeń i powodując mniejszą akceptację przedstawicieli grup „hejtowanych” może także prowadzić do tzw. przestępstw z nienawiści (ang. hate crimes).

Po ostatnich wydarzeniach w Polsce wiele miast, organizacji, stowarzyszeń i instytucji, w tym także Rzecznik Praw Obywatelskich przypominają jak ważną sprawą jest zatrzymanie mowy nienawiści.

31 stycznia w dąbrowskim „Ekonomiku” odbyła się konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich z naszego miasta. Podczas spotkania rozmawiano o problemie hejtu i mowy nienawiści wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Wprowadzeniem do zajęć praktycznych był wykład specjalistek z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej, które pokazały skalę problemu i omówiły najczęstsze jego przejawy.

Panele warsztatowe prowadzone przez doradców metodycznych pozwalały na doskonalenie umiejętności pracy z uczniami na różnych etapach edukacyjnych. Wykonując konkretne ćwiczenia dostosowane do wieku i możliwości poznawczych dzieci i młodzieży, nauczyciele mieli możliwość wejścia w role swoich uczniów. Zapoznawali się z mechanizmami powstawania i funkcjonowania stereotypów, definiowali różne przejawy braku tolerancji, badali swoją wrażliwość na mowę nienawiści, rozmawiali o tym, jak złe słowa i nieprzemyślane uczynki wpływają na relacje rówieśnicze.

W ramach ćwiczeń rozwiązywali także potencjalne problemy swoich wychowanków. Wyposażeni w ciekawe materiały dydaktyczne i twórcze pomysły będą mogli przeprowadzić podobne zajęcia z dziećmi i młodzieżą w szkołach, które reprezentowali.

Konferencję zakończyła dyskusja. Podczas niej nauczyciele wymieniali się dobrymi praktykami w pracy pedagogicznej i wychowawczej promującej szeroko pojętą tolerancję.

Czytaj więcej

Wiadomości

Koleje Śląskie ze specjalną ofertą na wakacje

Wiadomości

Skrzyżowanie al. Róż/Legionów Polskich otwarte

Kultura

Graj i odkrywaj historię miasta

Wiadomości

Maturzyści poznali wyniki egzaminu