Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
21 maja 2024

Budżet z rekordową liczbą projektów

Drukuj

W niedzielę zakończył się nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli aż 65 propozycji przedsięwzięć, które mogą pozytywnie zmienić Dąbrowę Górnicza.

Nabór projektów trwał od 6 do 19 maja. Tym razem mieszkańcy przedstawili 65 pomysłów, co jest największą liczbą w historii Budżetu Obywatelskiego w mieście. Propozycje są różnorodne, dotyczą m.in. utworzenia czy rozbudowy miejsc rekreacyjnych, poprawy stanu chodników albo realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych. Z pełną listą można zapoznać się na stronie bo.dg.pl/projekty

Co dalej z Budżetem Obywatelskim?

Teraz wszystkie propozycje będą weryfikowane formalnie oraz merytoryczno-prawnie.

– Weryfikacja formalna polegać będzie na sprawdzeniu tego, czy zostały spełnione wszelkie wymogi określone regulaminem BO, a więc m.in. to czy została załączona lista podpisów mieszkańców popierających projekt czy też wymagana pisemna zgoda władającego nieruchomością – tłumaczą pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Jeśli projekty będą mieć braki formalne, autorzy zostaną o tym poinformowani i dostaną 10 dni na ich uzupełnienie.

– Weryfikacja merytoryczno-prawna będzie właściwym etapem analizy projektów. Podczas niej, odpowiednie wydziały merytoryczne będą określać możliwości realizacyjne projektów oraz bardziej dokładnie szacować ich koszty. Ten etap potrwa do 18 lipca i zakończy się publikacją zbiorczej informacji, zatwierdzonej przez prezydenta miasta – wyjaśniają pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Po tej weryfikacji autorzy, którzy nie zgodzą się z werdyktem będą mogli się odwołać. Ich odwołania rozpatrzy Rada Budżetu Obywatelskiego. Następnie powstanie ostateczna lista projektów, które trafią pod głosowanie mieszkańców.

Głosowanie jesienią

We wrześniu odbędzie się głosowanie, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł wskazać projekty do wykonania. Na ich realizację przeznaczone zostanie 5,8 mln zł.

Głosowanie, podobnie jak zgłaszanie projektów, prowadzone będzie elektronicznie. Polegać będzie na przyznawaniu propozycjom po jednym punkcie, przy czym łączna wartość kosztów realizacji nie będzie mogła przekroczyć budżetowej puli, czyli 5,8 mln zł.

Szczegółowe informacje o Budżecie Obywatelskim i aktualności na jego temat na stronie bo.dg.pl

Czytaj więcej

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Głównej i ul. Zakawie

Komunikaty

Pamiętaj o zgłoszeniu zbycia pojazdu. Możesz to zrobić online

Biznes

Chcesz poprawić swój biznes? Idź na szkolenia!

Wiadomości

W lato nie ma nudy! Dąbrowska Akcja Lato