Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
13 grudnia 2017

Budżet na 2018 r. przyjęty

Drukuj

 

Podczas środowej sesji, Rada Miejska przyjęła budżet miasta na 2018 r.

W budżecie po stronie dochodów zapisano 712 388 678,83 zł, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 772 533 748,39 zł. Przychody mają wnieść 84 000 000,00 zł, a rozchody 23 854 930,44 zł.

Najważniejszymi źródłami dochodów są podatki i opłaty lokalne – 224 081 987,11 zł, wpływy z podatków PIT i CIT– 167 600 000,00 zł, a także subwencje – 133 747 785,00 zł. Największe wydatki związane są z funkcjonowaniem oświaty, remontami oraz utrzymaniem szkół i przedszkoli – 213.933.642,35 zł, z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – 140.789.768,95zł, administracją publiczną – 107.078.172,42, a także transportem – 86.141.018,07zł.

Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także wszystkie komisje Rady Miejskiej. W głosowaniu 18 radnych było za, 6 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przykładowe przedsięwzięcia do realizacji w 2018 r. i w kolejnych latach to:

– Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej

– Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

– Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

– Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

– Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

– Termomodernizacja placówek oświatowych i budynku MBP

– Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III

– Budowa przejścia pod torami w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice

Czytaj więcej

Strona główna

Przebudowa ulicy Młodych. Objazd dla autobusów linii 644 i 645

Wiadomości

Wyjątkowe książki dla pacjentek onkologicznych

Komunikaty

przetarg na najem przy ul. Żeglarskiej

Strona główna

W Dąbrowie Górniczej działa Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży