Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
3 marca 2023

Bezpłatne diagnozy logopedyczne. Warto skorzystać

Drukuj

6 marca, z okazji Europejskiego Dnia Logopedy, prowadzone będą bezpłatne diagnozy logopedyczne. Dzieci i młodzież z zaburzeniem mowy, w Dąbrowie Górniczej ze wsparcia specjalistów mogą skorzystać w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Celem akcji jest ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do logopedów, stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, konsultacje z logopedami prowadzone będą w godz.8-16. Zapisy pod numerami 512 996 494, 500 561 434. Akcja skierowana jest do rodziców dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji, a także przedszkolaków i uczniów uczęszczających do dąbrowskich placówek oświatowych.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rodzice dzieci, które nie korzystały wcześniej z konsultacji i nie są objęte terapią, mogą umawiać wizyty pod numerami 32 262 38 11, 32 262 53 50.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który znajduje się przy ul. Swobodnej 59, jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży m.in. z wadami wzroku, słuchu, mowy, niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi i autyzmem. To centrum edukacji i rehabilitacji, obejmujące opieką dzieci od pierwszych miesięcy życia, poprzez przedszkole i kolejne szczeble edukacji, aż po uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest zapewnienie wychowankom takiego poziomu rozwoju ogólnego, zawodowego i społecznego, aby byli zdolni do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.

Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna działa przy ul. 3 Maja 22. Jest specjalistyczną placówką oświatową, która obejmuje opieką dzieci i młodzież w różnym wieku – od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Udziela im pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej, a także w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Wspiera rodziców i nauczycieli, a także przedszkola i szkoły w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Bezpłatne diagnozy, będące elementem obchodzonego tego dnia Europejskiego Dnia Logopedy, 6 marca prowadzone będą w całej Polsce.

Czytaj więcej

Wiadomości

Na Placu Wolności stanie Farmakobus

Rekreacja

Wolne miejsca na „Aktywne wakacje w Dąbrowie Górniczej”

Strona główna

Likwidacja zatoki i przenosiny przystanku autobusowego na Łęknicach

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Majakowskiego 25