Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
11 kwietnia 2018

Bezpieczeństwo w sieci

Drukuj

We wtorek, w ramach projektu „Bezpieczna Dąbrowa”, odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo w sieci. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież”.

Konferencja adresowana była do dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, psychologów, pedagogów szkolnych, wychowawców oraz przedstawicieli innych instytucji zajmujących się  wychowaniem młodego pokolenia.

Rozmawiano o szkodliwych treściach online, nadużywaniu Internetu, zagrożeniach, którymi są  np. seksting (wysyłanie przez telefon lub wrzucanie do sieci nagich i półnagich zdjęć), grooming (działania podejmowane w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, aby zmniejszyć jego opory i później je seksualnie wykorzystać), cyberprzemoc (prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu)  na różnych etapach rozwoju dzieci.

Podjęto również  temat działań profilaktycznych, zadań szkoły, a przede wszystkim  konieczności uświadamiania rodzicom wagi problemu i roli relacji rodzic – dziecko dla bezpiecznego  funkcjonowania dzieci w wirtualnym świecie.

Program „Bezpieczna Dąbrowa” obejmuje szereg zagadnień, dotyczących m.in. pierwszej pomocy, samoobrony dla kobiet, przeciwdziałania uzależnieniom, edukacji na temat czadu, bezpieczeństwa na drogach i nad wodą. Jego celem jest poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, od najmłodszych po seniorów.

Organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Miejski.

Czytaj więcej

Wiadomości

Drogowcy wyremontują ulice Młodych, Morcinka i Tysiąclecia

Wiadomości

Panie znów pokażą swoją siłę

Wiadomości

Marek Węgrzynowicz zastępcą prezydenta miasta

Strona główna

Licytacja przedmiotów nieodebranych z Biura Rzeczy Znalezionych