Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
4 czerwca 2024

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Drukuj

Od 1 do 28 czerwca 2024 r. na terenie całej Polski będzie prowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

• samodzielne wypełnienie formularza przez Internet od 1 do 5 czerwca 2024 r., dostępnego na stronie: https://badaniarolne2024.stat.gov.pl. Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego.

• rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w dniach 6 – 28 czerwca 2024 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

• samodzielne wypełnienie formularza przez Internet od 1 do 14 czerwca 2024 r., dostęp-nego na stronie: https://badaniarolne2024.stat.gov.pl. Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniają-cych, z Portalu Sprawozdawczego GUS.

• rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego od 17 do 28 czerwca 2024 r.

Zakres zbieranych informacji:

• pogłowie świń,
• zmiany zachodzące w gospodarstwie w ciągu minionych 6 miesięcy (urodzenia, padnięcia, sprzedaż i ubój świń),
• produkcja żywca wieprzowego,
• rasy świń,
• ceny zakupu i dzierżawy ziemi.

Celem badania jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą instytucje rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Więcej informacji nt. badań ankietowych oraz potwierdzenie tożsamości ankietera statystycznego można uzyskać na stronie badania-ankietowe.stat.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię statystyczną (22 279 99 99; następnie wybrać wew. 7 i następnie 1_ badania ankietowe_rolne_). Telefon infolinii będzie czynny od 29 maja do 28 czerwca br. w godz. 8:00-15:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel) – opłata zgodna z taryfą operatora.

Czytaj więcej

Wiadomości

Hybrydy dla policji z miejskim dofinansowaniem

Wiadomości

Radni zdecydowali o nowej opłacie za żłobek

Wiadomości

MOPT organizatorem XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogicznej

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Głównej i ul. Zakawie