Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
10 października 2018

Adaptacja miasta do zmian klimatu

Drukuj

Prezydent Miasta zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu adaptacji Miasta Dąbrowa Górnicza do zmian klimatu do roku 2030. Konsultacje skierowane są do mieszkańców Dąbrowy Górniczej i mają na celu zebranie opinii mieszkańców jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.

Konsultacje przeprowadzone będą od 10 do 31 października 2018 r.  Opinie zbierane będą pisemnie (także w formie elektronicznej), a także podczas dyżuru pracowników Wydziału Ekologii i Rolnictwa 18 października w godz. 9.00-18.00 w Urzędzie Miejskim.

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie Raport, który zamieszczony będzie na stronie konsultacje.idabrowa.pl.

****

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza (Dz. U. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 4632)

Czytaj więcej

Strona główna

Metropolia zachęca do zakładania ogrodów deszczowych

Wiadomości

Metrorower w Dąbrowie Górniczej od sierpnia [MAPA]

Kultura

Weekend w mieście

Wiadomości

Hybrydy dla policji z miejskim dofinansowaniem