10 października 2018

Adaptacja miasta do zmian klimatu

Prezydent Miasta zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu adaptacji Miasta Dąbrowa Górnicza do zmian klimatu do roku 2030. Konsultacje skierowane są do mieszkańców Dąbrowy Górniczej i mają na celu zebranie opinii mieszkańców jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.

Konsultacje przeprowadzone będą od 10 do 31 października 2018 r.  Opinie zbierane będą pisemnie (także w formie elektronicznej), a także podczas dyżuru pracowników Wydziału Ekologii i Rolnictwa 18 października w godz. 9.00-18.00 w Urzędzie Miejskim.

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie Raport, który zamieszczony będzie na stronie konsultacje.idabrowa.pl.

****

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza (Dz. U. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 4632)

Czytaj więcej

Rekreacja

Bądź bezpieczny!

Wiadomości

Dąbrowski Dzień Seniora za nami

Wiadomości

Czerwcowy jarmark staroci

Wiadomości

Uważaj na burze