Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
12 marca 2024

25 marca ruszy rekrutacja do podstawówek

Drukuj

25 marca rozpocznie się rekrutacja do I klas publicznych szkół podstawowych w Dąbrowie Górniczej. Potrwa do 19 kwietnia i prowadzona będzie elektronicznie. Dzieci do klas sportowych zapisywać będzie można do 12 kwietnia.

Nabór obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2017). Sześciolatki będą mogły od września zostać uczniami, jeśli w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczają do przedszkola albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Rekrutacja prowadzona będzie elektronicznie, poprzez stronę sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl Możliwość logowania się do systemu pojawi się 25 marca.

Po zarejestrowaniu się w systemie:

 • rodzicom, którzy zdecydują się posłać dzieci do rejonowych szkół podstawowych, system automatycznie (na podstawie adresu zamieszkania) wygeneruje dokument „Zgłoszenie”,
 • rodzicom, którzy zdecydują się posłać dzieci do szkoły innej niż obwodowa, system wygeneruje „Wniosek”.

Rodzice mogą wskazać maksymalnie 3 szkoły, w tym 2 szkoły spoza obwodu. Wówczas jako pierwszą w systemie należy zaznaczyć szkołę pierwszego wyboru (jednostkę o najwyższej preferencji).

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły spoza rejonu do wniosku muszą dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym. Szczegółowe informacje. Oświadczenia będą przygotowane w systemie elektronicznym.

Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy nie mają dostępu do internetu oraz rodzice dzieci nieposiadających numeru PESEL, mogą zwrócić się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru w celu elektronicznego wypełnienia wniosku.

Klasy sportowe

Rekrutacja do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Sportowymi lub Szkole Podstawowej nr 29  z Oddziałami Sportowym rozpocznie się 25 marca, a zakończy 12 kwietnia. Próby sprawności fizycznej odbędą się do 17 kwietnia 2024 r. (I termin) i 22 kwietnia 2024 r. (II termin).

Klasy integracyjne i specjalne

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice, aby zapisać dziecko, powinni zgłosić się bezpośrednio do SP 20 lub SP 29 (oddziały integracyjne) albo do SOSW (oddziały specjalne).

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I szkół podstawowych (w tym klas sportowych) ogłoszone zostaną 29 kwietnia do godz. 15.00.

Szczegółowe zasady, harmonogram i kryteria rekrutacji na stronie sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl

Czytaj więcej

Rekreacja

MKS pokonuje kolejną przeszkodę na drodze do play off

Biznes

W DIP o dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności

Wiadomości

Ważny etap budowy nowej drogi w kierunku Gołonoga. Objazd do ulicy Kolejowej [MAPA]

Rekreacja

Weekend w mieście