Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
14 grudnia 2023

1 stycznia zmienią się przepisy. Rejestracja pojazdu zamiast zawiadomienia o nabyciu

Drukuj

Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Rejestracji Pojazdów przypomina, iż zgodnie z przepisami prawa wprowadzonymi przez ustawodawcę, właściciele pojazdów nabytych po 01.01.2024r. nie będą mieli możliwości zawiadomienia o ich nabyciu, ale będą zobowiązani do ich przerejestrowania w ciągu 30 dni od dnia zakupu.

Wskazany termin dotyczy zarówno pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski, jak i pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Dla podmiotów prowadzących profesjonalny obrót pojazdami terminy te będą wydłużone do 90 dni.

Od dnia 01.01.2024r. zgodnie z inicjatywą ustawodawcy, zmianie ulegną również zasady i wymiar kar administracyjnych nakładanych w przypadkach naruszenia ww. terminów.

Jednocześnie przypominamy, iż realizacja spraw w Referacie Rejestracji Pojazdów dokonywana jest po uprzednim umówieniu wizyty za pośrednictwem internetowego systemu do umawiania wizyt www.kalendarz.dg.pl lub telefonicznie pod numerem 32 295 67 00.

Czytaj więcej

Wiadomości

Pociągi i komunikacja miejska na jednym bilecie

Rekreacja

Koszykarze grają w turnieju finałowym

Kultura

Weekend w mieście

Ścieżka wokół Pogorii III zostanie oświetlona