www.idabrowa.pl

iobiekt

naglowek.jpg4f5614ad6806d484f6e4d31c67615f5a
dabrwa-logo.pngd33bfe04498847233903edeef6da4b76
dabrowa-header-bottom.png5ad5890cb941d1eb59e1a238f548de8e
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
Przedszkole nr 4

Budynek A- to wolnostojący, nowoczesny, duży, jednopiętrowy budynek. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym; dobrze wyposażone i estetyczne. Na piętrze usytuowana jest sala gimnastyczna ze sprzętem i urządzeniami do zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych i gimnastyki korekcyjnej. W razie potrzeby salę tę wykorzystuje się jako aulę do przeprowadzania różnego rodzaju imprez przedszkolnych.
Teren wokół przedszkola jest spokojny, bezpieczny; wyposażony w wiele urządzeń do zabaw na powietrzu.

Budynek B- to budynek parterowy o powierzchni użytkowej 287m2,otoczony dużym ogrodem (wyposażonym w urządzenia do zabaw). Brak sali gimnastycznej, łazienek w każdej grupie, rekompensuje dzieciom, rodzicom, personelowi domowa atmosfera, z jakiej słynie ta placówka.

Razem do budynku A i B uczęszcza dziś 195 dzieci w wieku 3-6 lat.
W budynku przy ulicy Cedlera mieści się 5 oddziałów; w budynku przy ulicy Gwardii Ludowej 3 oddziały.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże kompetencje:
     - 14 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
     -  2 osoby wykształcenia wyższe zawodowe (licencjat),
     -  1 osoba Studium Nauczycielskie.

Wizja przedszkola:

 • Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów,
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska,
 • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, dostosowany do jego potrzeb. W jego realizacji dominują aktywne metody edukacji. Umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości,
 • Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi,
 • Dyrekcja przedszkola, jako pracownik, pracodawca, nauczyciel i wychowawca sprawnie zarządza i organizuje funkcjonowanie placówki,
 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania i nauczania. Nauczyciele systematycznie doskonalą, rozwijają swoje umiejętności w zgodzie z nowoczesnymi trendami w pedagogice,
 • Rodzice są współautorami życia przedszkola.

Przedszkole:

 • Zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne,
 • Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami,
 • Chce wychować samodzielnego, twórczego otwartego na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwiniętego ucznia klasy I Szkoły Podstawowej,
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi,
 • Efektywnie wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.


Zajęcia dodatkowe:

- język angielski (odpłatnie)

- zajęcia taneczne (odpłatnie)

- rytmika (nieodpłatnie prowadzona przez nauczycielkę)

- gimnastyka korekcyjna (jedna grupa z mniejszego budynku prowadzona nieodpłatnie przez nauczycielkę)

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
akcja lato billboard_wybrane33_.jpgd6146ce18733bd3f0a4936681d877978
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
Logo SKUP.jpg6d6c9db40f694d8276d6a9a319255e01
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK