Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki
 • Wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzących
 • Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Konkurs rewitalizacyjny

Drukuj

 X edycja Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza została rozstrzygnięta.

Do ostatniego konkursu zgłoszono 8 prac dyplomowych: 5 magisterskich, 2 inżynierskie i 1 licencjacką. Autorami byli absolwenci Politechniki Śląskiej (4 prace dyplomowe z tej uczelni), Politechniki Krakowskiej, Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Decyzją Komisji Wyróżnienie Prezydenta Dąbrowy Górniczej otrzymał Adrian Duda, autor pracy dyplomowej: Dąbrowa Odnowa. Koncepcja reurbanizacji obszarów centrum Dąbrowy Górniczej.

Wyróżniona w X edycji konkursu praca ma charakter projektowym, planistyczno-urbanistyczny. Autor stara się podjąć temat rozwiązania problemów miasta poprzemysłowego, zmierzającego się z rewitalizacją. W swej pracy skupia się na stworzeniu modelu rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej Dąbrowy, który uwzględniając obecne działania i dążenia władz miejskich, zapewniłyby spójną zintegrowaną wewnętrznie strukturę obszarów centrum i powiązałby je z terenami zieleni i rekreacji.

Ta właśnie praca w ocenie Komisji Konkursowej zasłużyła na wyróżnienie.

W uzasadnieniu decyzji czytamy: koncepcję wyróżnia nieszablonowe, indywidualne podejście analityczne do zagospodarowania przestrzeni centrum Dąbrowy Górniczej. Szczególnie doceniono wkład pracy autora w prowadzone analizy, w tym programów wdrażanych w Dąbrowie Górniczej w ramach działań rewitalizacyjnych. Przedstawiona koncepcja kształtowania centrum miasta jako zespołu powiązanych ważnych stref i obszarów wykorzystana może być w dyskusji na rzecz porządkowania centralnych przestrzeni miasta.

Wśród zgłoszonych do konkursu tematów prac pojawiły się rewitalizacja terenów poprzemysłowych w centrum miasta, ale i terenów przy ul. Łącznej, projekt hali sportowej oraz mariny przy Pogorii IV. Autorzy w zgłoszonych pracach zajęli się także strukturą funkcjonalno-przestrzenną miasta, a także przeprowadzili analizę porównawczą procesów rewitalizacji przestrzeni miejskiej.

Po zapoznaniu się z opracowaniami jury postanowiło jednak nie przyznawać w tegorocznej edycji nagród w kategorii wyróżniająca się praca magisterska i wyróżniająca się praca inżynierska/licencjacka.

Wyróżniona praca była pracą magisterską, która powstała na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego RAR1 pod kierunkiem dra hab. inż. arch. Krzysztofa Kafki