Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki
 • Wersja dla niedowidzących Ikona wersja dla niedowidzącychWersja dla niedowidzących
 • Ikona wersja dla niepełnosprawnych Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Projekty w trakcie realizacji

Drukuj

Meet logo

Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)
„Gminy na rzecz równej transformacji w Europie”

Projekt „Gminy na rzecz równej transformacji w Europie” (MEET) wykorzystuje siłę inicjatyw społecznych i wysiłki administracji samorządowej, aby poprowadzić niezbędne zmiany transformacyjne w całej Europie.

W programie uczestniczą partnerzy z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Francji oraz Polski. Podczas 8 wydarzeń on-line i in-situ uczestnicy będą budować kompetencje i dzielić się najlepszymi praktykami, narzędziami, umiejętnościami i wiedzą w celu instytucjonalnej integracji. Zajmować się będą taką tematyką jak: równość płci, przeciwdziałanie dyskryminacji, lokalna aktywność, sprawiedliwość społeczna i sprawiedliwość klimatyczna.

Projekt został oparty o doświadczenia gmin, które od roku 2017 przystąpiły do międzynarodowego projektu „Municipalities in Transition” (MiT) („Gminy w okresie przejściowym”). Gminy te przystąpiły do wdrożenia długofalowych działań i zmian na swoich obszarach, które zmierzały do rozszerzenia sprawiedliwości i równości w społeczeństwie. Aktywnie działały na rzecz promowania zmian zachowań i wprowadzały politykę reagowania na skutki zmian klimatycznych.

Projekt „Municipalities in Transition” został zaprojektowany w celu utworzenia przestrzeni dla współpracy na poziomie gminnym dla partnerów, dla których kluczowe jest dobro ludzi i środowiska naturalnego. Od roku 2017 ponad 10 europejskich gmin wzięło udział w projekcie angażując polityków, ekspertów, aktywistów i mieszkańców, by podzielili się doświadczeniem i wiedzą.

Kolejnym krokiem w rozwoju tego projektu jest zwiększenie liczby europejskich gmin z innych krajów. Głównym celem jest zbudowanie kompetencji, umiejętności i wiedzy wśród mieszkańców zaangażowanych gmin, koncentrując się na społecznej sprawiedliwości i grupach zagrożonych wykluczeniem.

MEET jest projektem rozwiniętym w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme).

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź: https://www.kunelab.org/meet

Pozostałe realizowane projekty