Bezpieczeństwo Komunikaty i ostrzeżenia

Wraz z rozwojem cywilizacji rośnie liczba zagrożeń typu: pożary, awarie chemiczne, katastrofy komunikacyjne, budowlane, awarie urządzeń infrastruktury technicznej, katastrofy górnicze oraz awarie i wypadki radiacyjne. Coraz częściej słyszymy również o zagrożeniu terrorystycznym. Wydarzenia, jakie miały miejsce w świecie, wskazują na konieczność zachowania większej czujności zarówno służb profesjonalnych, jak i samych obywateli. Dlatego wszyscy powinniśmy zwiększyć czujność, zgłaszając podejrzane zachowanie osób lub nietypowe sytuacje do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich!
Zapamiętaj całodobowe numery alarmowe!

Policja 997 i 032 639 42 00

Straż Pożarna  998 oraz 032 262 32 62
Straż Miejska 032 264 91 28
Centrum Zarządzania Kryzysowego 032 262 44 10   

Co robić w sytuacji zagrożenia?
Niebezpieczeństwo jest nam na ogół znane z przekazów telewizyjnych, relacji radiowych i prasowych – nie towarzyszy nam na co dzień. Pojawia się nagle – zaskakując swą grozą.
W tych dramatycznych chwilach dopiero wówczas uświadamiamy sobie, jak ważne jest wcześniejsze przygotowanie się na wypadek katastrofy lub klęski żywiołowej. Wtedy zdajemy sobie sprawę, że czegoś nam brakuje lub czegoś nie wiemy.
Zapoznanie się z załączonymi publikacjami pozwoli nam lepiej radzić sobie w sytuacji zagrożenia.

huragany
katastrofy_budowlane
Mozesz_zapanowac_nad_zagrozeniem___2015
powodz
pozary
sniezyce
terroryzm

 

AKTUALNE KOMUNIKATY I OSTRZEŻENIA

 

Test syren alarmowych 1 sierpnia
1 sierpnia 2018 r. o godz. 1700 przeprowadzony zostanie krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, który umożliwi jednocześnie upamiętnienie obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.
Na terenie województwa śląskiego procedurę alarmowania uruchamiać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie ze sposobem organizacji systemu w danej lokalizacji.
***
Informacja na temat testu syren alarmowych przekazywana jest zgodnie z § 8 pkt 3 oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).