12 września 2019

Zostań Laureatem IV Edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego to przedsięwzięcie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, wdrożyły w ciągu ostatnich 3 lat innowacje, a przy tym prowadziły działalność przestrzegając zasad etyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. To właśnie w tych 3 kategoriach Kapituła Konkursu wyłoni Laureatów Nagrody Gospodarczej im. Karola Adamieckiego.

Duże przedsiębiorstwa, działające na terenie Dąbrowy Górniczej, które mają szczególne zasługi dla rozwoju gospodarczego i społecznego miasta, mogą ubiegać się o tytuł Laureata Nagrody Specjalnej im. Karola Adamieckiego.

Organizatorem Konkursu jest Gmina Dąbrowa Górnicza, a Partnerami Merytorycznymi Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Kapitule Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego przewodniczy Marcin Bazylak, Prezydent Miasta. W skład Kapituły weszły następujące osoby reprezentujące różne środowiska współpracujące z przedsiębiorcami powołane Zarządzeniem Nr 496.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 23.07.2019r.:

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej,

Janusz Dramski, Manager Business Link oddział Katowice,

Przemysław Grzywa, Dyrektor Generalny Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców Yes for Europe,

Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,

Karol Kohlbrenner, Starszy Cechu, Cech Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej,

Łukasz Kolber, Dyrektor Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,

dr Marcin Komańda, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

Mateusz Maik – Członek Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorcy z Wyboru,

Mateusz Rykała, Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej,

Jacek Uroda, Właściciel firmy  JACO.PRO,

Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Na zeskanowane formularze zgłoszeniowe, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, czekamy do 25 września br. Zgodnie z Regulaminem (Załącznik do Zarządzenia Nr 228.2019 Prezydenta Miasta z dnia 18.03.2019 r.) należy je przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail : adamiecki@dabrowa-gornicza.pl

Czytaj więcej

Wiadomości

Zmieniaj świat lokalnie. Dołącz do akcji Masz Głos

Wiadomości

Pierwsze karty ŚKUP tracą ważność!

Nieruchomości

Przetarg na wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości

Wiadomości

Aktywni znów pokazali, co potrafią