Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
3 sierpnia 2020

Zmiana siedziby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa już w nowej siedzibie przy ulicy Adamieckiego 13, pierwsze piętro, pokój 4 i 5, wejście boczne do budynku. W środy, w godzinach od 15.30 do 17.30 osoby uzależnione, ich rodziny bądź bliscy mogą zyskać pomoc, wsparcie bądź informacje o możliwości leczenia.

Aby uzyskać pomoc, w każdą środę  należy zgłosić się osobiście bądź umówić telefonicznie pod numerem telefonu 32 262 41 64 lub 32 262 97 02 czynnym w godzinach dyżurowania. W tym samym czasie i pod wskazanymi telefonami można uzyskać też wszelkie dodatkowe informacje.

Wniosek do komisji (w zamkniętej kopercie adresowanej do Gminnej Komisji) można też złożyć w dni robocze w Urzędzie Miejskim na stanowisku 14, w godzinach pracy urzędu.

————————-

Przy ul. Adamieckiego 13 swą siedzibę ma także Punkt ds. Uzależnień. W poniedziałki, wtorki oraz czwartki od 16.00 do 18.00 dyżury pełnią specjaliści terapii uzależnień, psychoterapii uzależnień oraz psycholog. Telefon kontaktowy, czynny w godzinach pracy punktu: 32 262 97 02.

W Punkcie ds. Uzależnień udzielane są porady i konsultacje, diagnozowane są problemy zgłaszających się osób a także przedstawiane propozycje i możliwości skorzystania z pomocy. Specjaliści pomagają osobom uzależnionym, a także członkom ich rodzin w podjęciu psychoterapii, kierują do leczenia specjalistycznego oraz zachęcają do skorzystania z pomocy grup samopomocowych, a także udzielają aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu miasta Dąbrowa Górnicza.

Czytaj więcej

Wiadomości

Online o wsparciu na rozkręcenie biznesu

Wiadomości

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu

Wiadomości

Badanie na covid bez wychodzenia z auta

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości